Live Live

Aanvraag Rotterdamwet voor gemeente Nissewaard

Gepubliceerd: Vrijdag 31 januari 2020 11:59

Aanvraag Rotterdamwet voor gemeente Nissewaard

Het gaat om die gebieden in Nissewaard waar de leefbaarheid structureel het meest onder druk staat.

Nissewaard - De gemeenteraad van Nissewaard heeft 29 januari 2020 de verordening van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook vaak de Rotterdamwet genoemd, vastgesteld. De wet treedt op 1 februari 2020 in Nissewaard in werking.

Deze wet maakt het mogelijk om in gebieden, waar de leefbaarheid ernstig onder druk staat, aparte regels op te stellen over de toegang tot de woningmarkt. Dit heeft als doel de leefbaarheid te verbeteren door te sturen op een betere balans in de bevolkingssamenstelling. In de afgelopen maanden is hiervoor intensief samengewerkt met de woningcorporaties en de politie.

Door deze wet komen woningzoekenden die in het verleden overlast hebben veroorzaakt niet in aanmerking voor huisvesting in een sociale huurwoning in een aangewezen gebied. Mensen met inkomen uit arbeid (of uit zelfstandig beroep/bedrijf, pensioen, vut-regeling of studiefinanciering) kunnen juist voorrang krijgen boven andere woningzoekenden op vrijkomende woningen. In beide gevallen geldt dat alleen voor aangewezen gebieden.

Waar

De Wet geldt voor negen gebieden. Het gaat om die gebieden in Nissewaard waar volgens de cijfers, maar vooral ook volgens medewerkers van gemeente, politie en woningcorporaties, de leefbaarheid structureel het meest onder druk staat. In totaal zijn dat 1449 woningen in gedeelten van wijken als De Akkers, De Hoek, Waterland, Groenewoud, Sterrenkwartier en Hoogwerf. Ze vormen totaal 3,7 % van de totale woningvoorraad. De beoogde sociale huurwoningen maken 9,3 % uit van de totale sociale huurwoningvoorraad in Nissewaard. Er blijft daarmee voor woningzoekenden die niet (direct) in aanmerking komen voor een woning in deze gebieden voldoende mogelijkheden over om elders in de gemeente een woning te vinden.

Omdat het om een relatief zwaar instrument gaat, heeft de gemeenteraad een aanvraag moeten indienen bij de minister van Binnenlandse Zaken. Eind december ontving Nissewaard de toestemming van het ministerie om de wet te mogen toepassen. Na vier jaar vindt er een evaluatiemoment plaats. Indien de gemeente de wet langer wil blijven inzetten, is een verlengingsaanvraag bij de minister vereist. Meer informatie is te vinden op www.nissewaard.nl.

Deel deze pagina: