Live Live

Acht miljoen euro voor metro- busstation

Gepubliceerd: Zaterdag 23 mei 2020 13:59

Acht miljoen euro voor metro- busstation

Het nieuwe metro- busstation is een eerste stap voor een grotere gebiedsontwikkeling.

Spijkenisse - De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft een subsidiebedrag voor de gemeente gereserveerd voor de reconstructie van het metro- busstation in het centrum van Spijkenisse. De reconstructie is nodig om reizigers uit te nodigen op een comfortabele manier het OV te gebruiken.

Ondanks dat nu door de coronamaatregelen het OV alleen voor noodzakelijke reizen gebruikt dient te worden, is het van belang om verder vooruit te plannen en het metro-gebied toekomstbestendig te maken. Voor het nieuwe metro- busstation in het centrum is bijna tien miljoen Euro begroot.

Het gereserveerde subsidiebedrag vanuit de MRDH bedraagt acht miljoen. Door dit besluit kan de gemeente nu haar plannen verder uitwerken om een modern metro- busstation met hoogwaardige voorzieningen en een fijne plek om te verblijven te realiseren. Het metro- busstation is een belangrijk regionaal OV knooppunt voor de inwoners van Nissewaard als voor alle 150.000 inwoners op Voorne-Putten. Het plan is om in 2021 te starten met de reconstructie.

Gebiedsontwikkeling

Het nieuwe metro- busstation is een eerste stap voor een grotere gebiedsontwikkeling. Er ligt een plan om meer woningen te ontwikkelen. Dit vraagt ook een grotere capaciteit voor het OV. Het is een perfecte plek om te wonen in het groen en te reizen naar het werk. Gemeente Nissewaard blijft zich ontwikkelen naar een toekomstbestendig en robuust Nissewaard in 2040.

MRDH

De OV Knoop Nissewaard is één van de ov-knooppunten die de 23 gemeenten in de metropoolregio Den Haag willen verbeteren. Het gaat dan om toegankelijkheid, veiligheid, fietsparkeerplekken en aansluitingen op ander vervoer, zoals P+R. Hierin investeren de metropoolgemeenten de komende vijf jaar en de MRDH draagt daar financieel aan bij. Door de op- en uitstapplekken naar een hoger niveau te brengen, zorgen zij dat het voor ov-reizigers betrouwbaar en prettig reizen is, en dat meer mensen van het ov gebruik gaan maken. Dit is goed voor de bereikbaarheid van de regio en draagt bij aan duurzame mobiliteit.

De MRDH en de gemeente zijn op dit moment ook met de RET in gesprek om eventueel gelijktijdig met de reconstructie van het busstation het bestaande metrostation aan te pakken.

Verbeteringen op het gebied van OV

Het verbeteren van het station moet zorgen voor een belangrijke stimulans in het gebruiken van het OV. Ook is dit het startpunt voor gebiedsontwikkeling in de omgeving. In de plannen wordt onder andere gekeken naar:

- veiligere looproutes,

- meer “bewaakte” fietsparkeer gelegenheden,

- betere toegankelijkheid voor mensen met een beperking,

- betere en nieuwebufferzones voor de buschauffeurs,

- openbare toiletten en meer zitgelegenheden en

- een aangename verblijfplek

Verder worden de bushaltes verplaatst tegen het metrostation aan en krijgen een ruimere overkapping.

Door het vernieuwen van de bufferzones vervallen een aantal parkeerplaatsen. Deze komen gedeeltelijk terug rond het metro- busstation en er komt een uitbreiding voor OV parkeren bij de Heemraadlaan. Waarbij het uitgangspunt is dat deze zoveel mogelijk gebruikt worden door OV reizigers.

Deel deze pagina: