Live Live

Advies over aanvraag opsporingsvergunning aardwarmte

Gepubliceerd: Zondag 10 mei 2020 17:29

Advies over aanvraag opsporingsvergunning aardwarmte

Gemeente Nissewaard staat positief tegenover verdere verkenning van aardwarmte. 

Nissewaard - Gemeente Nissewaard geeft advies aan de provincie over de aangevraagde opsporingsvergunning om de mogelijkheden van aardwarmte in een deel van gemeente Nissewaard te verkennen. Deze aanvraag is onderdeel van een aanvraag naar een groter opsporingsgebied in de regio Rotterdam.

Aanvraag opsporingsvergunning

Bij minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is een opsporingsvergunning aangevraagd voor aardwarmte in de regio Rotterdam. Deze aanvraag heeft ook betrekking op Spijkenisse, Hekelingen en aangrenzende omgeving in de gemeente Nissewaard.

Conform de Mijnbouwwet wint de minister, voor besluitvorming op de aanvraag, advies in bij de provincie Zuid-Holland. De provincie vraagt de lokale overheden die betrokken zijn bij deze aanvraag, waaronder de gemeente Nissewaard, om een reactie op de voorliggende aanvraag. Deze lokale reacties betrekt de provincie bij het in mei uit te brengen advies richting de minister.

Aardwarmte in relatie tot warmtetransitie Nissewaard

Gemeente Nissewaard staat positief tegenover verdere verkenning van aardwarmte, omdat dit een duurzame bron kan zijn voor onze toekomstige warmtevoorziening. Dit sluit aan bij de recent opgestelde concept warmtevisie voor gemeente Nissewaard, waarin staat aangegeven de optie van aardwarmte verder te willen verkennen. Dit wil niet zeggen dat aardwarmte de oplossing wordt voor de wijken of kernen in Nissewaard. Vanuit het Rijk is besloten dat in 2050 alle woningen van het aardgas afgesloten moeten zijn. Dit werkt de gemeente stap voor stap uit met de inwoners per wijk. In het op te stellen warmteplan per wijk wordt samen met de bewoners bepaald wat het beste alternatief voor aardgas is.

Vervolgtraject
In mei brengt de provincie Zuid-Holland een advies uit aan de minister, waarna het besluit volgt van de minister. Als de minister de vergunning verleent mag de aanvragende partij de komende jaren de mogelijkheden voor aardwarmte in het gebied verder verkennen. Hierbij wordt gekeken naar de hoeveelheid aardwarmte die naar verwachting beschikbaar is, waar de aardwarmte aan geleverd zou kunnen worden (woningen, bedrijven etc.) en eventuele geschikte locaties voor proefboringen. Voor het daadwerkelijk verrichten van een proefboring zijn aanvullende vergunningen nodig. Als dit aan de orde komt, wordt de omgeving hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld.

Deel deze pagina: