Live Live

Afronding inrichting dorpscentrum Oostvoorne in zicht

Gepubliceerd: Zaterdag 17 september 2022 09:11

Afronding inrichting dorpscentrum Oostvoorne in zicht

De herinrichting is een volgende stap op de door de raad van Westvoorne vastgestelde ‘Centrumvisie Oostvoorne’.

Oostvoorne - Op maandagavond 12 september maakte wethouder Lies van der Pol, samen met bewoners en ondernemers uit het centrumgebied Oostvoorne, een rondgang langs de Burgemeester Letteweg, Kerkplein, Mildenburglaan en Hoflaan in Oostvoorne. Met het begeleidend bureau Juurlink & Geluk maakt de gemeente op dit moment een plan om deze wegen, net zoals eerder de Stationsweg en het Dorpsplein, opnieuw in te richten.

Centrumvisie Oostvoorne

De herinrichting is een volgende stap op de door de raad van Westvoorne vastgestelde ‘Centrumvisie Oostvoorne’. Vanuit deze visie wordt in fases het opknappen van de wegen in het centrum van Oostvoorne aangepakt. De asfaltverharding wordt vervangen door gebakken verhardingsmateriaal en de groenstructuur in het centrum wordt verder vormgegeven. Hierbij wordt ook op de hoek van de Stationsweg/Voorweg/De Ruy een ‘landmark’ ingericht.

“Bij het maken van het inrichtingsplan wordt gelet op de verschillende maatschappelijke belangen die spelen in het centrumgebied. Bij de herinrichting van het gebied willen we de beleefbaarheid vergroten, meer groen, minder hardrijdende auto’s en betere voetpaden” zegt wethouder Van der Pol. “Bureau Juurlink & Geluk brengt deze belangen samen met bewoners en ondernemer in beeld en verwerkt zo mogelijk de gewenste maatregelen in het plan.”

Rioleringswerkzaamheden

Voorafgaande aan het opnieuw inrichten worden er rioleringswerkzaamheden uitgevoerd aan de Burgemeester Letteweg en de Mildenburglaan. Hierbij wordt een apart riool aangelegd voor de afvoer van regenwater.

Deel deze pagina: