Live Live

Akkoord over herinrichting Drieëndijk na bomenkap

Gepubliceerd: Maandag 03 januari 2022 11:59

Akkoord over herinrichting Drieëndijk na bomenkap

Natuurvereniging Hollandse Delta en het Waterschap hebben een akkoord bereikt over het herinrichten van de Drieëndijk na de kap.

Nissewaard - Natuurvereniging Hollandse Delta, de regionale afdeling van de KNNV, heeft met het Waterschap Hollandse Delta een akkoord bereikt over nieuwe inrichting van de Drieëndijk in Heenvliet na de geplande bomenkap. Begin 2021 maakte de Natuurvereniging al bezwaar tegen de bomenkap van 87 populieren langs deze dijk.

De genoemde 87 populieren zijn te oud en vormen door aantasting een te groot gevaar voor omwonenden en passerend verkeer. Afvallende takken kunnen tot gevaarlijke situaties leiden. Ze zullen daarom op korte termijn gekapt worden.

Natuurvereniging en het Waterschap hebben nu een akkoord bereikt over het herinrichten van de Drieëndijk na de kap. Er zijn een aantal afspraken gemaakt. Allereerst worden de populieren vervangen door een gevarieerd aantal (vrijwel) uitsluitend inheemse bomen en struiken. Daarnaast zal het bermbeheer langs de Drieëndijk er anders uit gaan zien. De berm wordt voortaan op een ecologisch verantwoorde manier onderhouden, waardoor op termijn bloemrijke bermen kunnen ontstaan. Ook is overeengekomen dat bomen waarin vleermuizen huizen, niet gekapt zullen worden. Ten slotte zal de Drieëndijk opgenomen worden in een nog nader vast te stellen ‘NatuurNetwerk Voorne-Putten’.

Natuurvereniging Hollandse Delta is ervan overtuigd dat door deze aanpak de biodiversiteit in het gebied sterk zal worden verbeterd. De Drieëndijk wordt door de herinrichting en het vernieuwde bermbeheer namelijk een belangrijke ecologische verbinding tussen de Bernisse, de Holle Mare e.o., de Put van Heenvliet en het Brielse Meer.

Het Waterschap en de Natuurvereniging hebben de intentie in de toekomst bij andere kapprojecten op dezelfde manier tot herinrichtingen te komen en hun voordeel te doen met de ervaringen die zij bij het project aan de Drieëndijk opdoen.

Deel deze pagina: