Live Live

Antwoord gemeente over slechte vissteigers

Gepubliceerd: Dinsdag 21 mei 2019 13:14

Antwoord gemeente over slechte vissteigers

De fractie van de PvdA Hellevoetsluis is gevraagd of zij in deze kwestie een vinger aan de pols willen houden.

Hellevoetsluis - Vorig jaar zijn in het Haringvliet ter hoogte van de Zeedijk in de wijk de Struyten in Hellevoetsluis een aantal "vissteigers" aangelegd tot verrassing van vele omwonenden. Volgens wethouder Peter Schop uit Hellevoetsluis is Waterschap Hollandse Delta verantwoordelijk voor deze steigers. Daarom stelde de PvdA Hellevoetsluis een aantal vragen hierover aan de gemeente.

De gemeente heeft daar inmiddels op geantwoord. Waterschap Hollandse Delta heeft de steigers niet aangelegd. De steigers zijn aangelegd als onderdeel van de aanleg van verschillende recreatieve voorzieningen langs het Haringvliet. De gemeente Hellevoetsluis is hiervoor de initiatiefnemer. Voor de steigers is vergunning verleend door Rijkswaterstaat, WSHD heeft in deze procedure geadviseerd.

De steigers zijn bij de onderhoudsbeheerder waterkeringen bekend, de bouwkundige toestand is globaal bekend. WSHD is niet voornemens om aan de steigers werkzaamheden uit te voeren aangezien de toestand van de steigers geen bedreiging vormt voor de waterkering. De kwaliteit van de uitvoering van dit project is duidelijk niet hoog. De beoordeling van de deugdelijkheid van de voorzieningen vanuit recreatief oogpunt en de beslissing om al dan niet maatregelen te nemen is aan de gemeente Hellevoetsluis.

Deel deze pagina: