Live Live

Begroting Brielle unaniem vastgesteld

Gepubliceerd: Maandag 11 november 2019 19:31

Begroting Brielle unaniem vastgesteld

Het college van B&W is erin geslaagd dankzij ombuigingen een structureel sluitende begroting aan de gemeenteraad aan te bieden.

Brielle - De gemeenteraad heeft de Programmabegroting 2020-2023 afgelopen dinsdag 5 november 2019, aangeboden door Burgemeester en Wethouders, unaniem vastgesteld. De programmabegroting is een financiële weergave van het collegeprogramma voor de komende vier jaar.

De wensen, die in dat collegeprogramma zijn opgenomen, zijn uitgedrukt in financiële gevolgen. In cijfermatige zin hebben die wensen hun plaats gekregen in de programmabegroting. Bij het maken van de begroting van 2020-2023 is veel aandacht besteed aan de leesbaarheid en toegankelijkheid.

De ontwikkelingen zoals die zijn opgenomen in de in juli door de raad behandelde Kadernota zijn in deze begroting verwerkt. Het college van B&W is erin geslaagd dankzij een pakket aan ombuigingen een structureel sluitende begroting aan de gemeenteraad aan te bieden. ‘Door de gemeenteraad was de begroting dan ook snel unaniem vastgesteld’ aldus Robert van der Kooi, wethouder Financiën. ’ Goed dat er in een open sfeer naar elkaar geluisterd is en we ondanks financiële uitdagingen toch gaan bouwen aan een mooie fysieke leefomgeving en een sterke samenleving.’

Programmabegroting 2020-2023 inzien?

Op de website van gemeente Brielle kunt u de volledige Programmabegroting 2020-2023 lezen: www.brielle.nl/begroting2020

Deel deze pagina: