Live Live

Belangrijke stap in verdere vergroening stadscentrum

Gepubliceerd: Vrijdag 13 november 2020 15:32

Belangrijke stap in verdere vergroening stadscentrum

De gemeente Nissewaard is bezig met een omgevingsvisie voor het centrumgebied van Spijkenisse.

Spijkenisse - De afgelopen weken is er hard gewerkt om het centrum van Spijkenisse verder te vergroenen. In de Nieuwstraat zijn twee 'Kobus' Magnolia’s geplant, bij de kruising Nieuwstraat-Spuistraat is een Zelkova 'Green Vase' geplaatst en op het Uitplein zijn twee Honingbomen gekomen.

Daarnaast is in de Achterstraat beplanting aangebracht van verschillende soorten bloeiend groen. De realisatie van dit groen is tot stand gekomen in samenwerking tussen de ‘Stichting BIZ Stadscentrum Spijkenisse’ en de gemeente Nissewaard.

De gemeente Nissewaard streeft naar een gezonde en duurzame winkelstructuur gecombineerd met een aantrekkelijk en leefbaar centrumgebied.

“Het stadscentrum van Spijkenisse vormt een belangrijke voorziening voor de hele gemeente Nissewaard. Om dit hart van Nissewaard aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers heeft de gemeente een plan opgesteld met een combinatie van ruimtelijke en functionele verbeterpunten. Het vergroenen van het centrum is daarvan één van de speerpunten,” legt Wethouder Léon Soeterboeck uit, die in de gemeente economie in zijn portefeuille heeft.

Dennis Houkes, Centrummanager is blij met de samenwerking tussen de BIZ (winkeliersvereniging) en de gemeente. “Door het aanplanten van bomen en (later) het toevoegen van zitelementen, creëren we plekjes waar mensen elkaar straks kunnen ontmoeten of gewoon even kunnen zitten tijdens het winkelen. Vanuit de winkeliers zorgen we daarnaast geregeld voor nieuwe beplanting en kleur in de bloembakken. Met de uitbreiding van de sfeerverlichting in deze donkere maanden, denken we ondanks de misère door corona, toch iets moois te bieden qua sfeer en beleving.”

Wethouder Jan-Willem Mijnans, verantwoordelijke voor de openbare ruimte, voegt daar aan toe: “In het kader van de visie ‘Meer groen en bomen in het stadshart van Spijkenisse’ hebben we voor een viertal locaties in het stadshart plannen gemaakt. Als onderdeel daarvan zijn er al verschillende groenelementen geplaatst verspreid door het centrum. Het ging dan voornamelijk om plantenschalen en -bakken met vooral groenblijvende beplanting. De onlangs geplante bomen en het plantenvak met verschillende soorten bloeiend groen zijn specifiek voor deze locaties gekozen en zijn een echte aanwinst. De bomen hebben nu al een minimale stamomtrek van 20 cm. Als ze van het voorjaar gaan groeien, geven ze het stadshart een flinke groene impuls.”

Omgevingsvisie centrumgebied

De gemeente Nissewaard is bezig met een omgevingsvisie voor het centrumgebied van Spijkenisse. Hierin staat hoe de gewenste ontwikkeling en bescherming van de leefomgeving er uit ziet voor de lange termijn. Deze omgevingsvisie komt in de plaats van bestaand beleid op gebied van groen, verkeer en vervoer of wonen. Bewoners kunnen hun ideeën over het centrumgebied op verschillende momenten delen met de gemeente. Meer informatie: www.nissewaard.nl/omgevingsvisie.

De gemeente blijft werken aan meer groen in Nissewaard. Zie voor meer informatie over de vergroening van het stadscentrum: https://www.nissewaard.nl/vergroeningcentrum


Deel deze pagina: