Live Live

Belastingniveau Nissewaard onder landelijk gemiddelde

Gepubliceerd: Donderdag 11 februari 2021 13:35

Belastingniveau Nissewaard onder landelijk gemiddelde

Op de lijst van de gemeenten met de laagste belastingdruk neemt Nissewaard de 75e plaats in. 

Nissewaard - Deze maand valt de gemeentelijke belastingaanslag weer bij de inwoners en bedrijven van Nissewaard in de bus. Hoewel belasting betalen nooit leuk is, blijft het belastingniveau van Nissewaard ver onder het landelijk gemiddelde. Op de lijst van de gemeenten met de laagste belastingdruk neemt Nissewaard de 75e plaats in van de in totaal 352 gemeenten in Nederland.

Betalingstermijnen opgerekt

Bovendien heeft het college van B&W besloten om de betalingstermijnen voor de inwoners op te rekken, zodat inwoners langer de tijd krijgen, de vermelde bedragen te kunnen voldoen. Dit is een van de maatregelen die het college heeft getroffen om de gevolgen van de coronacrisis voor inwoners enigszins te verzachten. Inwoners kunnen daarover contact opnemen met de gemeente, als hen dat helpt deze moeilijke periode door te komen.

CBS rapport

De gemeente Nissewaard heeft de gemeentelijke belastingen voor haar inwoners in 2021 minder laten stijgen dan de meeste gemeenten in Nederland. Dat blijkt uit een rapport van januari waarin het CBS de belastingdruk voor inwoners van de gemeenten In Nederland in een rapport op een rijtje heeft gezet. Zo meldt het CBS dat de opbrengst van de afvalstoffenheffing landelijk gemiddeld met 10,0% stijgt. In Nissewaard bedraagt de stijging in 2021 slechts zo’n 4,5 %.

Onroerende-zaakbelasting

Eind vorig jaar stelde de gemeenteraad de begroting voor 2021 vast. Toen bleek al dat bijvoorbeeld de onroerende-zaakbelasting (OZB) alleen met het percentage van de indexering steeg (3,26%). Dat wil zeggen dat de gemeente besloot niet extra te verhogen dan met de reguliere prijsstijging. Wethouder Financiën, Martijn Hamerslag, kijkt met gepaste trots naar de constatering van het CBS: “We hebben met elkaar gekeken hoe we de inwoners zoveel mogelijk kunnen ontzien als het om de gemeentelijke belastingdruk gaat. We zijn dan ook blij dat we de OZB voor 2021 alleen met de indexatie hoeven te verhogen. Er is dan ook geen sprake van een extra verhoging om een sluitende begroting voor 2021 te presenteren. Het is goed om te zien dat de raad daar mee ingestemd heeft.”

Rioolheffing

De hogere tarieven voor de rioolheffing zijn in Nissewaard te verklaren uit de indexering van 3,26% en een extra verhoging om geleidelijk aan te komen tot een kostendekkend tarief voor deze heffing. Wethouder Hamerslag: “De kosten voor de aanleg en het onderhoud van de gemeentelijke riolering zijn ook steeds hoger. Daarom zijn we genoodzaakt om onze tarieven daarop aan te passen, willen we in de toekomst steeds hoger oplopende kosten voorkomen. Helaas ontkomen we daar nu niet aan. Maar met ons huidige tarief voor rioolheffing zijn we nog steeds een van de goedkoopste gemeenten van Nederland.”

Afvalstoffenheffing

Als gevolg van de gestegen verbrandingsbelasting van het Rijk, is de landelijke stijging van de afvalstoffenheffing gemiddeld 10%. In Nissewaard is de stijging gemiddeld zo’n 4,5%. “Dat is een mooi resultaat als je dat vergelijkt met andere gemeenten in Nederland”, aldus Hamerslag. Enkele jaren geleden werd in Nissewaard een andere wijze van afvalinzameling geïntroduceerd, het omgekeerd inzamelen. Het college sprak toen de verwachting uit, dat omgekeerd inzamelen van positieve invloed zou zijn op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Het stijgingspercentage van 4,5% ten opzichte van 10% landelijk, bevestigt dat.

Deel deze pagina: