Live Live

Bewoners Vestahof eisen participatie

Gepubliceerd: Donderdag 10 november 2022 11:18

Bewoners Vestahof eisen participatie

Gezamenlijk wil men de plannen voor het gebied de Drenkeling met gemeente en ontwikkelaars verbeteren.

Rockanje - Op dinsdag 8 november trokken tientallen bewoners van Vestahof en Vestalaan naar het Badhotel in Rockanje in de verwachting van een inspraakbijeenkomst. Na jaren van aandringen op participatie rondom de nieuwbouw 'De Drenkeling' zou er nu ruimte zijn om naar hun ideeën over de bebouwing te luisteren.

Verbouwereerd constateerden de bewoners echter dat men op een verkoopbijeenkomst terecht was gekomen waar aanstaande kopers hun zegje konden doen over de kleur van de toekomstige stoeptegels. Voor hun zorgen, ideeën en voorstellen was er geen podium. De vragen van de bewoners over stikstofemissie, lichtvervuiling en fijnstof, de pijn over de massale bomenkap van afgelopen week, het gebrek aan bescherming van vleermuizen, spechten, eekhoorns en mussen koloniën bleef ongehoord.

De bewoners eisen nu een participatie bijeenkomst. Gezamenlijk wil men de plannen voor het gebied met gemeente en ontwikkelaars verbeteren. Rockanje verdient een eigentijdse inrichting met groene natuur inclusieve woningbouw en respect voor de natuur.

De Drenkeling is een lieflijk natuurgebied met dras-nat gebieden, bloemrijke weiden en veel hoge oude bomen en struiken. Het grenst pal aan het Natura 2000 gebied van Westvoorne. De plannen van gemeente en projectontwikkelaars voor dit gebied zijn in de trant van de Vinex wijken uit de jaren 2000, waar bestaande natuurwaarden onder een laag zand worden bedolven om er vervolgens rijtjeshuizen, versteende voortuinen en wegen op aan te leggen. Zo komt pal achter de slaapkamers van de strook sociale woningbouw op de rondweg van de nieuwe wijk.

In de Raadsvergadering van 19 oktober was door wethouder de Graat de belofte gedaan dat de inloopbijeenkomst gelegenheid zou bieden tot participatie. De bewoners verwacht dat hij deze afspraak op korte termijn alsnog nakomt.

Deel deze pagina: