Live Live

Bezorgd om bedreiging golfsurf- en kitespot

Gepubliceerd: Zaterdag 26 december 2020 15:09

Bezorgd om bedreiging golfsurf- en kitespot

Door de HSA (Holland Surfing Association) is een petitie opgesteld die inmiddels door bijna 8.000 mensen is ondertekend.

Maasvlakte - De plannen voor een windmolenpark met 22 windturbines op de Maasvlakte 2, zorgt ook internationaal voor bezorgdheid binnen de kite- en golfsurf communities.

Nederland staat misschien niet direct bekend als het paradijs voor kite- en golfsurfen, een mooie golf hebben we wel. Precies die mooie golf, op de Maasvlakte 2, wordt bedreigd door plannen voor een windmolenpark.

Mooie golf op de Maasvlakte
De Maasvlakte steekt verder de Noordzee in dan de rest van de kustlijn. Het water is hier dieper. En dat zorgt ervoor dat deze branding anders is dan golven langs de rest van de Nederlandse kust. Deze ‘spot’ is daardoor vergelijkbaar met spots aan de Atlantische Oceaan en populair bij golfsurfers en kiters.

Plannen voor 22 windturbines
Precies deze mooiste surfsport van Nederland wordt bedreigd. Er zijn plannen om 22 grote windturbines te plaatsen, waarvan 10 op de dijk en 12 op de vloedlijn (dus bij vloed in het water). Dat betekent het einde van golf- en kitesurfen op deze plek. De veiligheid is niet meegenomen in de Milieu Effect Rapportage (MER).

Golf- en kitesurfen Olympische sporten
Zeker nu het golfsurfen en kitesurfen olympisch zijn en worden, is deze spot van groot belang voor deze watersporten. Golfsurfen staat op het Olympische programma in Tokio 2020ne en kitesurfen in Parijs 2024. De spot aan de Maasvlakte 2 is een populaire trainingslocatie voor de beste (kite)surfers van Nederland. Helemaal nu Corona trainen in het buitenland bemoeilijkt. Een vergelijkbare golf in Nederland vind je niet.

Watersportverbond dient zienswijze in met alternatief voorstel
Het Regioteam Zuid-Holland van het Watersportverbond heeft in overleg met de Hollands Surfing Assciation en de Nederlandse Kitesurf Vereniging een zienswijze ingediend met een alternatief voor de plannen waarbij de spot wordt behouden voor sporters en recreanten. Volgens het Watersportverbond hoeft het een het ander niet in de weg te staan. Plaats de windmolens net iets verderop en/of plaats er minder, en we hebben én schone energie én een parel van een spot voor de beste kite- en golfsurfers van Nederland. Twee sporten die straks dankzij de Olympische Spelen alleen nog maar populairder gaan worden.

Petitie
Door de HSA (Holland Surfing Association) is een petitie opgesteld die inmiddels door bijna 8.000 mensen is ondertekend. Zij willen er samen met de golfsurf gemeenschap en andere recreanten van de MV2 alles aan doen om de huidige situatie voor golfsurfers te behouden, zodat er geen onveilige situatie kan ontstaan en de kwaliteit van de surf gewaarborgd blijft. Zij zien graag dat de windturbines verplaatst worden richting hoger gelegen duin. De petitie is te ondertekenen op https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/gemeente_rotterdam_nederlandse_overheid_en_eneco_w_afkeuring_en_cancellen_windmolenpark_op_de_maasvlakte/

Deel deze pagina: