Live Live

Bijzonder jaar voor Martelaren van Gorcum

Gepubliceerd: Dinsdag 01 oktober 2019 20:02

Bijzonder jaar voor Martelaren van Gorcum

Het was een bijzonder jaar voor de Martelaren van Gorcum en komende zaterdag wordt het bedevaartseizoen afgesloten. 

Brielle - Ze kijken terug op een bijzonder jaar. Op zaterdag 11 mei startte het Bedevaartseizoen van dit afgelopen jaar. Mgr. Van den Hende was hoofdcelebrant tijdens de eucharistieviering, waarin een speciaal moment was voorzien. Aan het begin van dit jaar was immers de reliekschrijn gerestaureerd. Deze schrijn werd met de relieken van de Martelaren plechtig teruggeplaatst op zijn vaste plek voor het altaar.

Ze wilden nog meer dan in het verleden in Brielle echt een Bedevaartseizoen houden. Met een begin, een eind en een hele periode waarin mensen welkom waren om inspiratie op te komen doen. In vergelijking met voorgaande jaren waren er meer eucharistievieringen, maar ook andere gebeds-momenten zoals een plechtig lof, het rozenkransgebed en de kruisweg. Naast priesters waren er ook diakens en vrijwilligers die een deel van het programma op zich namen. Op 6 juli mochten ze 1100 pelgrims verwelkomen tijdens de Nationale Bedevaart. Op die dag werd de gerenoveerde Kruisweg ingezegend en de Bedevaart-kaars aangestoken.

Op zaterdag 5 oktober wordt in de HH. Martelaren van Gorcum, De Rik 5 te Brielle het Bedevaartseizoen afgesloten. Het programma is als volgt:

14.00 uur: Plechtige eucharistieviering met als hoofdcelebrant vicaris-generaal Tjeerd Visser
15.00 uur: Informele ontmoeting

U bent van harte welkom. Graag even aanmelden via mw. Francis Wout.

Per e-mail: f.wout@bisdomrotterdam.nl of telefonisch 06 218 018 60.

Deel deze pagina: