Live Live

Boswerkzaamheden Brielse Meer Noord

Gepubliceerd: Maandag 23 december 2019 15:15

Boswerkzaamheden Brielse Meer Noord

Staatsbosbeheer werkt daarbij toe naar een gemengd bos met een gevarieerde structuur, om daarmee de biodiversiteit te vergroten. 

Regio - Staatsbosbeheer voert, in opdracht van het Recreatieschap Voorne-Putten, boswerkzaamheden uit aan de noordzijde van het Brielse Meer. Ze creëren hier een gemengd bos dat minder gevoelig is voor ziektes en dat aantrekkelijk en veilig is voor bezoekers.

In februari starten ze met het verwijderen van bomen. Ze pakken de essentaksterfte aan en voeren regulier onderhoud uit. Op een later moment planten ze, op plekken waar veel bomen worden verwijderd, een gemengd bos terug.

Aanpak essentaksterfte
In het verleden zijn grote aantallen essen aangeplant in Nederlandse bossen. Nu gaat de es in ons land massaal dood als gevolg van de schimmelziekte essentaksterfte en dit zorgt voor onveilige situaties. Zieke essen kunnen gemakkelijk omvallen. De boomsoort herstelt niet van deze ziekte, die in een steeds hoger tempo toeslaat. Staatsbosbeheer haalt, in opdracht van Recreatieschap Voorne-Putten, aangetaste essen weg om de risico's te beperken en zo te zorgen voor een veilig gebied voor bezoekers. En om vervolgens een gemengd bos terug te planten dat beter bestand is tegen ziektes.

Regulier onderhoud
Het regulier onderhoud bestaat uit dunnen en snoeien. Bij een dunning halen ze bomen weg om andere bomen meer ruimte te geven om zich te ontwikkelen en om een menging van boomsoorten te behouden.

Zorgvuldig aan de slag
Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier, volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bestendig Beheer. Dit betekent dat ze weloverwogen kiezen welke bomen weg moeten. Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn bomen gemarkeerd met een oranje stip. Dit zijn de bomen die verwijderd worden. Daarnaast kijken ze voorafgaand aan de werkzaamheden of er bijvoorbeeld nesten van roofvogels of beschermde soorten aanwezig zijn. Als dat zo is, dan houden ze er rekening mee.

Herplant
Op plekken waar nu veel essen bij elkaar staan, planten ze nieuw bos, bestaande uit diverse boom- en struiksoorten. Staatsbosbeheer werkt daarbij toe naar een gemengd bos met een gevarieerde structuur, om daarmee de biodiversiteit te vergroten en de kans op ziektes te verkleinen. Maar ook om een aantrekkelijk bos voor de recreant te creëren.

Wat merkt u ervan?
De werkzaamheden kunnen tijdelijk voor overlast zorgen. Zo sluiten ze paden tijdelijk af in verband met de veiligheid. Verkeer leiden ze in deze gevallen om. Ze beperken de schade aan paden door gebruik te maken van rijplaten. Als het werkverkeer toch schade rijdt, dan herstellen ze dit na afloop van de werkzaamheden zo snel mogelijk. Ze slaan hout en houtsnippers tijdelijk op de parkeerplaats t.h.v. de Oude Veerdam 12, te Brielle op. Zolang er hout op deze parkeerplaats ligt, zal deze deels afgesloten blijven.

Deel deze pagina: