Live Live

Brandbrief aan Vereniging Nederlandse Gemeenten

Gepubliceerd: Vrijdag 15 mei 2020 12:57

Brandbrief aan Vereniging Nederlandse Gemeenten

De VNG maakte bekend dat vanwege de coronacrisis, het CAK de eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning in april en mei voor de gemeenten niet int. 

Nissewaard - De gemeente Nissewaard wil dat het Rijk de inkomsten die gemeenten mislopen, o.a. als gevolg van de coronacrisis en de wijzigingen in de Wmo, op korte termijn volledig compenseert. Nissewaard en 13 andere gemeenten hebben daarom gezamenlijk de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een brief geschreven, waarin zij de VNG vragen dit punt in het overleg met de verantwoordelijk minister te bespreken.

Inkomstenderving

In een bericht aan de gemeenten maakte de VNG bekend, dat vanwege de coronacrisis, het CAK de eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning in april en mei voor de gemeenten niet int. Daardoor lopen de gemeenten inkomsten mis. Voor wethouder Léon Soeterboek was dit de spreekwoordelijke druppel: “Binnen de Wmo zijn al voor de coronacrisis meerdere maatregelen genomen. Die maatregelen hebben geleid tot substantiële inkomstenderving voor de gemeenten, zonder dat er duidelijkheid is over compensatie. Dan kunnen we dit er in deze tijd echt niet bij hebben.”

Stapeling van rijksmaatregelen

De brief is gestuurd aan de VNG, de belangenbehartiger van de gemeenten in Nederland. In de brief heeft wethouder Soeterboek namens alle veertien gemeenten de VNG opgeroepen om niet alleen naar de compensatie van de eigen bijdrage te kijken: “Juist de stapeling van maatregelen baart ons zorgen, als we naar de nadelige financiële effecten daarvan kijken.” De wethouder en zijn collega’s pleiten voor volledige compensatie en snelle duidelijkheid daarover.

Financiële risico’s

De factoren waar het voor de gemeenten om draait zijn het vaste bedrag van € 19 per maand aan eigen bijdrage in de Wmo, problemen bij het CAK waardoor eigen bijdragen niet worden geïnd en aan de gemeenten worden afgedragen, het kwijtschelden van de eigen bijdrage voor de maanden april en mei en de extra uitgaven bij gemeenten vanwege de coronacrisis. De vraag is dan ook wat het Rijk van deze gederfde inkomsten gaat compenseren. Zolang daar geen duidelijkheid over bestaat, lopen gemeenten grote financiële risico’s.

Extra kosten door corona

De gemeenten pleiten voor duidelijke afspraken tussen Rijk en gemeenten over financiële compensatie voor genoemde maatregelen. Wethouder Soeterboek: ”We willen onze inwoners in deze zorgelijke tijd de ondersteuning en medische zorg bieden. En niet alleen nu, maar dus ook in de nabije en verre toekomst. Daarom geven we in deze brief aan, dat we niet meer in staat zijn al de genoemde financiële lasten binnen onze begrotingen op te vangen of daarvoor onze reserves in te zetten.”

Politieke steun verwerven

Tegelijkertijd met de brief aan de VNG, benadert wethouder Soeterboek, persoonlijk de woordvoerders Wmo van een aantal Tweede Kamerfracties. Met deze gesprekken zoeken zij in de Tweede Kamer politieke steun, om de Wmo-maatregelen afdoende te compenseren.

Deel deze pagina: