Live Live

Brielle zet in op veilig schoolklimaat

Gepubliceerd: Maandag 12 maart 2018 23:43

Brielle zet in op veilig schoolklimaat

Met het convenant willen alle betrokken partijen inzetten op een veilig schoolklimaat.

Brielle - Op 12 maart heeft wethouder Wilbert Borgonjen het convenant ‘veilig in en om school’ ondertekend. Dit deed hij namens het college van B&W. Vertegenwoordigers van Brielse scholen en de politie hebben ook hun handtekening onder het document gezet. Met het convenant willen partijen inzetten op een veilig schoolklimaat.

Het convenant geeft richting en bevat afspraken om overlast, vandalisme en crimineel gedrag in en om school te voorkomen en te bestrijden. Hiermee willen betrokken partijen een veilig schoolklimaat creëren.

,,Met deze ondertekening committeren we ons als gemeente om samen met de scholen en politie een veilig schoolklimaat te creëren in Brielle. Het is van groot belang dat scholieren, maar ook docenten, zich in en om de school veilig voelen. Hier blijven we ons dan ook hard voor maken’’, aldus wethouder Wilbert Borgonjen.

Deel deze pagina: