Live Live

Brielse Meer als strategische zoet waterbuffer

Gepubliceerd: Vrijdag 17 maart 2023 14:42

Brielse Meer als strategische zoet waterbuffer

Water uit de Bernisse en het Brielse Meer is belangrijk voor bedrijven in het havengebied, Delfland en de polders in Voorne-Putten.

Regio – Havenbedrijf Rotterdam, het Hoogheemraadschap van Delfland en waterschap Hollandse Delta doen samen onderzoek naar de toekomst van de Bernisse en het Brielse Meer als strategische zoet waterbuffer. Zij ondertekenden hiervoor afgelopen week een overeenkomst.

Water uit de Bernisse en het Brielse Meer is belangrijk voor bedrijven in het havengebied, het veenweidegebied van Delfland en de polders in Voorne-Putten. Voldoende zoet water is niet meer vanzelfsprekend. Droogte, verzilting en meer vraag naar water maken het noodzakelijk om voor instandhouding van deze waterbuffer strategische keuzes te maken en maatregelen te nemen.

Hollandse Delta, Delfland en het Havenbedrijf werken samen in de Bernissecommissie. Zij ondertekenden een overeenkomst voor onderzoek naar de toekomst van de Bernisse en het Brielse Meer als strategische buffer voor zoet water. Het Rijk betaalt mee in de vorm van subsidie.

Directeur Environmental Management Eric van der Schans van Havenbedrijf Rotterdam: “Voor tal van bedrijven in de haven is een robuuste zoetwatervoorziening een belangrijke vestigingsvoorwaarde. Dankzij onze samenwerking met de twee waterschappen en Evides Industriewater hebben we dit weten vorm te geven. Met dit onderzoek gaan we een volgende stap zetten in de verdere bestendiging hiervan.”

Heemraad Dorenda Gerts van waterschap Hollandse Delta: “We willen maatregelen voorstellen in het zogeheten Deltaprogramma Zoet Water. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden van continuering van zoetwateraanvoer via het watersysteem van Voorne-Putten en de rivieren. Samen streven we naar een robuuste, toekomstbestendige en duurzame waterbuffer.”

Hoogheemraad Marcel Vissers van Delfland: “Veel functies in ons gebied zijn afhankelijk van zoet water. Al in de jaren ’80 hebben wij daarom een leiding aangelegd van het Brielse Meer naar ons gebied om het waterpeil op niveau te houden en verzilting tegen te gaan. Het is belangrijk om te onderzoeken met welke maatregelen het Brielse Meer ook in de toekomst de bron blijft van voldoende zoet water.”

Deel deze pagina: