Live Live

Burgerinitiatief Duinzoom 8 Rockanje ingediend

Gepubliceerd: Dinsdag 03 januari 2023 16:19

Burgerinitiatief Duinzoom 8 Rockanje ingediend

De petitie voor het Behoud Duinzoom 8 (zie petities.nl) is intussen al bijna 1200 keer ondertekend, op papier én op internet samen.

Rockanje - Het atelier van beeldhouwer Ben Hazelbag, die vorig jaar op 15 februari overleed, staat er nog. Een groep betrokken Rockanjenaren wil uitzoeken of dit atelier aan de Duinzoom behouden en gerestaureerd kan worden. Daarvoor denken ze een jaar nodig te hebben.

Ze hebben in dit verband een burgerinitiatief ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad van Voorne aan Zee. Het verzoek aan de raad is om er alles aan te doen om te komen tot restauratie, herbestemming en een kostendekkende exploitatie van dit historische pand uit 1829.

Draagvlak
De Vrienden van Duinzoom 8 vragen de gemeente ook nu te voorkomen dat het pand – dat als opslagruimte wordt gebruikt – in verval raakt. De petitie voor het Behoud Duinzoom 8 (zie petities.nl) is intussen al bijna 1200 keer ondertekend, op papier én op internet samen. Dat laat zien dat er een breed draagvlak is voor de poging om het pand te bewaren.

Succesvolle herbestemming
Dit burgerinitiatief noemt uitgebreid de argumenten voor het behoud van deze oude boerderij, bijvoorbeeld het feit dat het dorp nog weinig van dit soort monumenten heeft. Bijna alles uit deze periode is intussen afgebroken. Ook gaat het om een van de weinige erkende kunstenaars uit Rockanje. De gemeente, eigenaar van pand en grond, kan hier het verschil maken.


Het verzoek aan de gemeente is ook om een budget ter beschikking te stellen dat voorziet in, onder andere, de kosten voor de oprichting van een stichting, van een bouwhistorisch onderzoek en van een eerste inventarisatie van het werk van beeldhouwer Ben Hazelbag, die ruim vijftig jaar in dit pand woonde en werkte. Een en ander is nodig om de basis van een succesvolle herbestemming te leggen.

Waardevol erfgoed
De vertegenwoordigers van dit burgerinitiatief, Korrie Korevaart en Emmy Hensbergen, vinden afbraak van het pand en verkoop van de grond een slecht idee: 'Dit gaat absoluut in tegen de inhoud van de Dorpsvisie Rockanje en de gedachte dat een gemeenschap zelf bepaalt welk erfgoed waardevol is en wat ze wil bewaren.'

Deel deze pagina: