Live Live

CDA is blij met lagere indexatie van OZB

Gepubliceerd: Zondag 10 oktober 2021 20:54

CDA is blij met lagere indexatie van OZB

Het CDA deelt het optimisme van het college over een sluitende begroting voor de komende jaren maar heeft wel zorgen.

Nissewaard - Het CDA heeft de afgelopen drie jaar telkens aandacht gevraagd om te kiezen voor een lagere indexatie. Een motie met die strekking is in het eerste jaar van het college verworpen. De afgelopen periode zijn de belastingen door het beleid van dit college met meer dan 10% verhoogd.

Het hoge indexatiepercentage werkt niet alleen door in de tarieven van de OZB maar ook in de tarieven van leges voor rijbewijzen, paspoorten e.d. en via gemeenschappelijke regelingen in de budgetten voor o.a. de MRDH en de Veiligheidsregio. De extra kosten hiervoor worden vervolgens doorbelast aan de inwoners van Nissewaard.

In de begroting voor 2022 wordt voorgesteld om de belastingen te verhogen met de loon- en prijsindex en niet met het mixtarief (een hoger tarief). Gevolg is een lagere indexatie waardoor de belastingen minder snel stijgen. Het college kondigt dit aan met de term “goed nieuws”.

Het CDA Nissewaard stelt vast dat in de aanloop naar de verkiezingen het college richting inwoners haar goede gezicht wil laten zien. Het CDA zet bij de komende verkiezingen in om deze verlaagde indexatie vast te houden gedurende de komende vier jaar en niet gebruik te maken van de mogelijkheid om tussendoor een hogere indexatie toe te passen zoals het college de afgelopen periode wel heeft gedaan.

Zorgen over oplopende kosten sociaal domein

Het CDA deelt het optimisme van het college over een sluitende begroting voor de komende jaren maar heeft zorgen over oplopende kosten binnen het sociaal domein. In 2020 moest al een bedrag van 5 miljoen afkomstig uit de opbrengst van de verkoop Eneco aandelen gestort worden in de gemeenschappelijke regeling Jeugdzorg Rijnmond. Ook voor dit jaar wordt een tekort verwacht en is nog niet duidelijk hoe de kosten op dit terrein zich de komende jaren ontwikkelen.

Zorgen zijn er ook ten aanzien van de snelheid waarmee betaalbare woningen voor jongeren en ouderen worden gerealiseerd. Oplopende kosten voor bouwgrond en bouwmaterialen zorgen ervoor dat nieuwe huizen steeds duurder worden en dat er te weinig betaalbare woningen zijn voor jongeren en ouderen in onze gemeente.

Het CDA zal er bij de komende behandeling van de begroting voor pleiten om meer woningen te gaan bouwen in het betaalbare segment en hierbij ook gebruik te maken van de reserve Eneco gelden zodat deze ingezet kan worden voor inwoners van Nissewaard en op deze manier profijt kan opleveren voor alle generaties in onze gemeente.

Deel deze pagina: