Live Live

CDA kritisch op persbericht college B&W

Gepubliceerd: Vrijdag 12 februari 2021 09:16

CDA kritisch op persbericht college B&W

Het CDA heeft de afgelopen collegeperiode telkens aandacht gevraagd voor de stijging van de gemeentelijke belastingen.

Het CDA is uiteraard verheugd met het persbericht waarin wordt aangegeven dat de gemeente Nissewaard op de 75ste plaats staat van de lijst met de belastingdruk per inwoner. Mogelijk had Nissewaard nog lager op deze lijst kunnen staan wanneer de gemeentelijke belastingen jaarlijks alleen met de prijsindexcijfer zouden zijn verhoogd, aldus het CDA.

Het CDA heeft de afgelopen collegeperiode telkens aandacht gevraagd voor de stijging van de gemeentelijke belastingen. Dit omdat het college de afgelopen jaren steeds voorstelde om de gemeentelijke belastingen meer te verhogen dan de prijsindex noodzakelijk maakte. Dus in feite stijgen de jaarlijkse belastingen van de gemeente Nissewaard steeds meer dan nodig is op basis van de landelijke indexcijfers.

Met een motie heeft het CDA geprobeerd om deze te hoge stijging van de belastdruk tegen te houden. Daarbij verwachten zij steun voor deze motie van de meerderheid van de partijen in de gemeenteraad, omdat die in hun verkiezingsprogramma’s hebben staan dat de lasten voor de inwoners met niet meer dan de index mogen stijgen, of dat de lokale lasten gelijk blijven met de indexatie, dan wel dat er geen reële verhoging mag komen van de gemeentelijke lasten. U zult begrijpen dat het CDA het onbegrijpelijk vond dat deze motie geen steun kreeg van de meerderheid van de partijen in de gemeenteraad.

Dit jaar is het laatste jaar van dit college en het CDA zal bij de vaststelling van de laatste begroting voor 2022 zich er weer voor inspannen dat de belastingen niet meer gaan stijgen dan de prijsindex.

Deel deze pagina: