Live Live

CDA wil betere ontsluiting voor de regio

Gepubliceerd: Woensdag 01 maart 2023 11:22

CDA wil betere ontsluiting voor de regio

In het verkiezingsprogramma van het CDA Zuid-Holland wordt een aantal punten genoemd die hiervoor zeker van belang zijn. 

Regio - Voorne-Putten komt er in de verkiezingsprogramma’s vaak bekaaid van af. Het wordt dan ook tijd dat daar meer aandacht voor komt met kandidaten die bekend zijn met de diverse knelpunten van de 3 grote Zuid-Hollandse eilanden Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Hoekse Waard.

Het CDA heeft daarom 2 kandidaten in haar top 10 opgenomen: Thea Both (3) van Goeree-Overflakkee en Bas van der Linden (9) uit Brielle. Beiden hebben hun sporen verdiend in de lokale politiek en zijn goed bekend met wat de inwoners bezig houdt.

In het verkiezingsprogramma van het CDA Zuid-Holland wordt een aantal punten genoemd die zeker van belang zijn: goede bereikbaarheid, verbetering verkeersveiligheid met name voor kwetsbare verkeersdeelnemers en een betere planning van onderhoudswerkzaamheden van wegen en bruggen.

Er is een grote samenhang tussen deze punten en de 3 eilanden. Op moment dat er werkzaamheden zijn aan de Heinenoordtunnel, loopt het verkeer Hekelingen-Nieuw-Beijerland en op de N57 richting Goeree-Overflakkee vast. Een goede afstemming tussen de wegbeheerders Rijkswaterstaat, Provincie, Gemeente en Waterschap is essentieel. En dus dienen de gemeenten op de 3 eilanden meer betrokken te worden bij de voorbereiding van onderhoudswerkzaamheden. En er gaat de komende jaren nog veel gebeuren in de regio. Denk aan de opening van de Blankenburgtunnel terwijl de N57 nog niet verbreed is. De druk op de A15 en de A29 zal dus groot blijven terwijl juist de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug beiden in onderhoud gaan.

Daarom pleit het CDA voor de nabije toekomst dan ook voor een zorgvuldige planvorming en uitvoering van het verdere A4-Zuid tracé.

Een ander punt dat maar niet van de grond wil komen is de afstemming van brugopeningen met de spitstijden van het autoverkeer. Met alle moderne (communicatie)middelen moet dat toch mogelijk zijn. Voor het CDA is dit een speerpunt.

Als na-effect van corona wordt er bezuinigd op het openbaar vervoer. Het CDA wil juist de kleine kernen bereikbaar houden voor het openbaar vervoer. Het Rijk en de Provincie zullen desnoods (tijdelijk) het openbaar vervoer extra financieel moeten ondersteunen.

Op Voorne-Putten is er met steun van de Provincie al veel bereikt bij de aanleg van fietspaden, maar met name voor het woon-werkverkeer per (moderne) fiets is er naar onze mening nog veel te bereiken, ook om de druk op de autowegen te verminderen. Het CDA wil daar in de Provincie duidelijk op inzetten, zoals ze ook de afgelopen jaren al gedaan hebben. Daarbij zal er meer aandacht dienen te komen voor de veiligheid van fietsers, vooral voor de fietsoversteekplaatsen en het gebruik van steeds snellere fietsen vragen daarom.

Heeft u hierover nog vragen, benader dan de lokale CDA-fractie.

Foto: Rijkswaterstaat

Deel deze pagina: