Live Live

Centrum voor Jeugd en Gezin past dienstverlening aan

Gepubliceerd: Woensdag 18 maart 2020 17:41

Centrum voor Jeugd en Gezin past dienstverlening aan

Op de website centrumvoorjeugdengezin.nl kunnen ouders lezen hoe de dienstverlening er de komende tijd uitziet

Regio - De verspreiding van het coronavirus en de onvoorspelbaarheid daarvan, beheersen op dit moment onze samenleving. De verscherpte landelijke maatregelen, zoals afgelopen zondag zijn ingesteld door de regering, hebben vanzelfsprekend ook invloed op de dienstverlening van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Zo verminderen zij het aantal contactmomenten, doen zij consulten waar mogelijk telefonisch en gaan de vaccinatiedagen niet door. Zij hebben daarvoor nauw contact met het RIVM, GGD Rotterdam-Rijnmond en volgen de landelijke richtlijnen van de jeugdgezondheidszorg.

Maatwerk
Bij de aangepaste dienstverlening focussen ze erop situaties te voorkomen waarin kinderen ernstig ziek kunnen worden of in een onveilige situatie terecht kunnen komen. In de praktijk betekent dit dat ze het Rijksvaccinatieprogramma zo veel mogelijk blijven uitvoeren. Aan kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties bieden zij maatwerk.

Aangepaste dienstverlening in het kort
Voorlopig gaan de inloopspreekuren op al de CJG-locaties niet door. Dit geldt ook voor de themabijeenkomsten. De inloopspreekuren waar vrouwen die 22 weken of langer zwanger zijn een vaccinatie tegen kinkhoest kunnen halen, gaan wél door. Net als een deel van de consulten voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

De vaccinatiedagen stellen zij in elk geval uit tot na de zomervakantie. Dit vormt geen bezwaar voor de bescherming tegen de infectieziekten difterie, tetanus en polio (DTP), bof, mazelen en rodehond (BMR) en het humaan papillomavirus (HPV). Wie nu was uitgenodigd, krijgt voor de vaccinatiedagen in het najaar opnieuw een uitnodiging.

Voor de vaccinatie tegen meningokokkenziekte typen A, C, W en Y zoeken zij naar een manier waarop zij deze toch kunnen aanbieden vóór 1 juli 2020. Meningokokkenziekte type W circuleert namelijk nog steeds, waardoor zij hiertegen bij voorkeur voor de zomervakantie vaccineren.

Informatie voor ouders
Op de website centrumvoorjeugdengezin.nl kunnen ouders lezen hoe de dienstverlening er de komende tijd uitziet. Ook delen ze daarin de maatregelen die voor iedereen belangrijk zijn om zich aan te houden. Denk aan: niet naar een afspraak komen bij hoesten, benauwd zijn, een flinke neusverkoudheid of koorts boven de 38°C. Natuurlijk houden zij deze website actueel.

Maatregelen voor professionals van het CJG
Aan professionals vragen zij de landelijke maatregelen voor zorgpersoneel te volgen. Dit betekent onder andere dat medewerkers zonder klantcontact thuiswerken, medewerkers met hoestklachten geen klantcontact hebben en dat zoveel mogelijk medewerkers beschikbaar zijn voor eventuele vervanging van collega's.

Deel deze pagina: