Live Live

College legt sluitende begroting 2020 voor

Gepubliceerd: Vrijdag 27 september 2019 08:03

College legt sluitende begroting 2020 voor

In de begroting 2020 zijn veel van de ambities verwerkt uit het ‘collegeprogramma 2018-2022 Samen doen!

Hellevoetsluis - Het college van B&W heeft de begroting voor 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. Afgelopen zomer maakte het college de belangrijkste plannen voor 2020 al bekend. Deze zijn door de raad positief ontvangen. Er kon toen nog geen sluitend financieel plaatje gepresenteerd worden. Na aanpassingen is dat nu wel het geval en ligt er een structureel sluitende begroting.

De gemiddelde woonlasten voor een gezin nemen met 7,7% toe ten opzichte van dit jaar. Het is namelijk noodzakelijk in 2020 de afvalstoffenheffing te verhogen, met name door een verhoging van de verbrandingsbelasting en hogere kosten na nieuwe aanbestedingen. Hellevoetsluis blijft desondanks tot de goedkoopste gemeenten van Nederland behoren.

In de begroting 2020 zijn veel van de ambities verwerkt uit het ‘collegeprogramma 2018-2022 Samen doen!’. Er zijn beleidsopties opgenomen voor een kwaliteitsimpuls op vrijwel elk terrein. We realiseren nieuw gemeentelijk gezondheidsbeleid, sportfaciliteiten en preventie van zorgproblematiek onder jongeren. We kijken naar de samenhang in wijken en buurten en intensiveren onze programma’s op het gebied van veiligheid, wijkgericht werken en buurtaanpak. Kortom de sociale en ruimtelijke samenhang in onze stad krijgen een impuls in de komende jaren. Om inwoners een goede dienstverlening te bieden, investeren we ook in de eigen organisatie.

Wethouder Margriet den Brok (Financiën) is blij dat het weer gelukt is een sluitende begroting te presenteren met veel nieuwe plannen voor inwoners: “We hebben opnieuw een sluitende begroting. We konden geld vrij maken voor onderwerpen die we als college belangrijk vinden voor onze gemeente, op allerlei terreinen. Ik realiseer me dat dit niet vanzelfsprekend is; er zijn ook gemeenten die moeten bezuinigen. Een van onze topprioriteiten is bouwen aan een economisch en maatschappelijk sterk Hellevoetsluis, door een solide financieel beleid. Ook met deze begroting hebben we daar weer invulling aan kunnen geven.”

Op 7 november neemt de gemeenteraad van Hellevoetsluis een besluit over de begroting.

Deel deze pagina: