Live Live

College positief over samenwerking scholen

Gepubliceerd: Maandag 18 mei 2020 12:01

College positief over samenwerking scholen

De obs De Toermalijn en cbs De Bron in Spijkenisse worden in de praktijk gevormd tot een samenwerkingsschool. 

Nissewaard - De obs De Toermalijn en cbs De Bron in Spijkenisse zijn voornemens per 1 augustus 2020 te gaan fuseren tot een samenwerkingsschool. De gemeente Nissewaard heeft daarover een positief advies gestuurd aan de besturen van beide scholen. Deze ontwikkeling past in de visie van het gemeentebestuur. Daarin wil het samen met maatschappelijke partners aan de hand van een wijkgerichte aanpak, de leefbaarheid in de gemeente versterken.

Divers onderwijsaanbod

De beide scholen worden in de praktijk gevormd tot een samenwerkingsschool, gevestigd aan de Vlasdreef. In zijn advies vraagt het college van burgemeester en wethouders bij het hele fusieproces vooral aandacht voor de diversiteit van het onderwijsaanbod. Wethouder Onderwijs, Wouter Struijk: “We zouden dan ook graag zien dat de samenwerkingsschool aan De Vlasdreef straks volop ruimte biedt aan de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden die in de wijk leven.” Met de ontwikkeling van de zogenoemde wijkscholen verwacht het college, dat alle kinderen in de wijk kwalitatief goed onderwijs krijgen dat aansluit op de identiteit van de betreffende wijk.

Optimaal gebruik

De beide scholen obs De Toermalijn en cbs De Bron werken al jaren intensief samen. De ontwikkeling van de samenwerkingsschool past in de ambitie van de schoolbesturen Prokind en VCPO om vitale wijkscholen te ontwikkelen, afgestemd op de wijkpopulatie. De beide scholen zijn letterlijk met elkaar verbonden. Eén school biedt meer ruimte voor een optimale bezetting van de beide schoolgebouwen. Bovendien biedt de gezamenlijke huisvesting voordelen als op termijn vervanging aan de orde komt. De ontwikkeling richting wijkscholen past daarmee prima in de wijkgerichte aanpak voor onderwijshuisvesting en/of maatschappelijke pleinen. De medezeggenschapsraden van beide scholen en de ouders van de leerlingen zijn onlangs ook om advies gevraagd. De verwachting is dat voor eind mei alle adviezen binnen zijn.

Deel deze pagina: