Live Live

College presenteert jaarrekening 2019

Gepubliceerd: Zondag 21 juni 2020 19:17

College presenteert jaarrekening 2019

De 'spaarpot' van de gemeente Nissewaard is wel afgenomen.

Nissewaard - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard heeft de jaarstukken 2019 met een financieel overschot van € 1,9 miljoen aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit resultaat bestaat uit € 3 miljoen voordelig resultaat op de bedrijfsvoering en - € 1,1 miljoen nadelig resultaat op de grondexploitaties.

Ook de schulden laten een gunstige ontwikkeling zien. Zo is wederom een afname van de schulden gerealiseerd. De 'spaarpot' van de gemeente is wel afgenomen. De gemeente heeft namelijk een aantal grondgebieden in bezit die volgens de financiële spelregels tegen een te hoge waarde op de balans stonden, en deze zijn in 2019 afgewaardeerd. Met deze afwaardering komt het grootste risico van de gemeente te vervallen. De verkoop van de Eneco-aandelen zal overigens wel een aanzienlijke versnelling aanbrengen in de reductie van de schuldpositie als ook in de verbetering van de solvabiliteit.

De jaarstukken 2019 worden in de gezamenlijke commissievergadering van 23 juni 2020 en tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 8 juli 2020 besproken. In deze vergaderingen wordt ook de perspectiefnota behandeld. De raad moet hier uiteindelijk een oordeel over vellen.

Deel deze pagina: