Live Live

College wil inzetten op verbetering Marinebuurt

Gepubliceerd: Woensdag 31 maart 2021 12:13

College wil inzetten op verbetering Marinebuurt

In een recent onderzoek over de leefbaarheid van deze buurt in Hellevoetsluis kreeg de buurt op verschillende onderdelen een onvoldoende.

Hellevoetsluis - Gemeente Hellevoetsuis wil de Marinebuurt een flinke opfrisbeurt gaan geven. Dit moet gebeuren volgens de werkwijze ‘buurtaanpak’. Een werkwijze waarbij -onder andere- buurtbewoners mogen meedenken en -doen tijdens het hele proces. Het doel is uiteindelijk om met elkaar de leefbaarheid van de buurt te vergroten. De gemeenteraad neemt tijdens de gemeenteraadsvergadering in mei een definitief besluit over het uitvoeren van deze buurtaanpak. De bedoeling dat de ‘buurtaanpak Marinebuurt’ in 2022 is afgerond.

Verbeteren Marinebuurt

Er is een reden waarom de gemeente kiest voor de Marinebuurt. In een recent onderzoek over de leefbaarheid van de buurt kreeg de buurt op verschillende onderdelen een onvoldoende. Daarbij ging het onder andere om het onderhoud van de wegen, ontmoetingsplekken, vervuiling en de ontwikkeling van de buurt.

,,We willen met deze feedback samen met de bewoners aan de slag gaan om de Marinebuurt een ruim voldoende te geven’’, aldus wethouder Peter Schop. ,,We gaan ons daarbij niet alleen richten op het nu, maar ook vooral op de toekomst. Het moet een buurt worden waar de bewoners trots op zijn en nog fijner kunnen wonen.”

Ook klimaatverandering speelt een rol. Door meer groen aan te brengen en stil te staan bij de toename van regenwateroverlast, wordt hier rekening mee gehouden.

Samen met bewoners

In dit project staat de samenwerking met bewoners en andere betrokkenen centraal. Zij worden daarom uitgenodigd om actief mee te doen bij de ontwerpfase van de buurt. Dit gebeurt in mei via een bewonersenquête. Verder in het proces organiseert de gemeente interactieve sessies. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen.

Deel deze pagina: