Live Live

Contract onderhoud en vernieuwing bestrating

Gepubliceerd: Donderdag 26 augustus 2021 20:10

Contract onderhoud en vernieuwing bestrating

Buiten wandelen, fietsen en spelen: we maken op veel manier gebruik van de buitenruimte.

Hellevoetsluis - Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is. Dat is een prioriteit in de gemeente Hellevoetsluis. Daar hoort ook goed onderhoud en vernieuwing van de bestrating bij. Op 25 augustus 2021 ondertekende wethouder Peter Schop namens de gemeente Hellevoetsluis een overeenkomst met Van Doorn uit Geldermalsen. Van Doorn krijgt de komende periode de zorg voor aanleg, onderhoud en ontwikkeling van (elementen)verharding in de gemeente Hellevoetsluis.

Duurzame, mooie en veilige buitenruimte

Inwoners van Hellevoetsluis hechten belang aan een mooie, veilige en duurzame woonomgeving. De getekende overeenkomst is het startsein voor een intensieve samenwerking om deze doelen te verwezenlijken. Naast het uitvoeren van taken voor het aanleggen, onderhouden en ontwikkelen van verharding (bestrating) gaat Van Doorn de gemeente ook verder helpen met verder digitaliseren van de informatie over de wegen. Dit is belangrijk om nu en in de toekomst de juiste maatregelen te nemen voor het onderhoud aan de wegen.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

In het aanbestedingstraject voor deze opdracht is ook aandacht gegeven aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Dit betekent dat er niet alleen gelet is op de prijs, maar ook op de effecten op milieu en sociale aspecten. Zo heeft Van Doorn in haar aanbod aangegeven op welke manier zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen inzetten in projecten.

Deel deze pagina: