Live Live

Coronarun in plaats van Roparun

Gepubliceerd: Vrijdag 08 mei 2020 19:13

Coronarun in plaats van Roparun

Op zondag 31 mei start het Roparunteam de Estronrunners om 12.00 uur met een virtuele 24-uurs estafette.

Roparunteam de Estron Runners doet dit jaar geen Roparun maar een virtuele Coronarun. Op zondag 31 mei starten zij om 12.00 uur met een virtuele 24-uurs estafette, waarbij ieder lid individueel actief is op welke manier dan ook. Het team, bestaande uit 24 mensen, zal na elkaar een uur lopen, fietsen, skaten, aan yoga doen of misschien wel twirlen. Alles is mogelijk, als men maar actief bezig is. Iedereen maakt zo’n 15 seconden opnames van de activiteit en deze vormen de basis voor een filmpje dat achteraf gedeeld zal worden.

Normaal is het Roparunteam de Estron Runners deze tijd volop bezig met het organiseren van sponsorlopen op scholen, collecteren in de regio, spellen organiseren op Koningsdag en andere activiteiten. Allemaal activiteiten om geld in te zamelen voor de Stichting Roparun. In deze rare periode waar iedereen mee te maken heeft, maar waarin alle activiteiten ook stil liggen, vond men het belangrijk om toch iets met elkaar te doen. Aan het teamgevoel, dat zo belangrijk is in een roparunteam, kan ook virtueel aan bijgedragen worden.

Het geld dat normaal gesproken wordt opgehaald tijdens het evenement Roparun wordt door het bestuur van Stichting Roparun toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan de missie van Roparun: ‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”. Het zijn prachtige doelen waar geld aan wordt gedoneerd. In deze moeilijke periode voor veel ondernemers ziet het team de Estron Runners af van het zoeken naar vaste sponsors. Met deze actie wil men ook laten zien dat de sponsors gesteund worden. Iedereen die wil doneren, kan echter een donatie storten voor deze actie. Dan kan via de bank: NL31 RABO 0167954318 ten name van Estronrunners o.v.v. Coronarun.

Niet wetende of en zo ja, hoeveel donaties zij zullen krijgen, willen de Estron Runners wel duidelijk aangeven dat deze donaties NIET naar de Roparun gaan maar dat zij dit beschikbaar stellen aan bejaarden- en verzorgingshuizen in de regio. Wanneer de huizen weer open gaan en familie en andere geliefden weer op bezoek mogen, willen zij namens de donateurs een bedrag geven waarmee men voor bewoners, familie en personeel een gezellige middag of avond kunnen organiseren. Al is het maar een doos gebak, het gaat hen, in dit evenement erom om duidelijk te maken dat men op dit moment allemaal met Corona bezig is en op deze manier willen de leden van roparun team Estronrunners ook iets doen als teken van medeleven aan iedereen die het op dit moment extra moeilijk heeft.

Deel deze pagina: