Live Live

D66: “Houd de spoedeisende hulp open”

Gepubliceerd: Zaterdag 12 november 2022 12:07

D66: “Houd de spoedeisende hulp open”

Sluiting van de SEH Dirksland is wat D66 betreft niet aan de orde.

Dirksland - De afgelopen weken ontstond er onrust onder de inwoners van onze eilanden. De aanrijtijden voor de Spoedeisende Hulp dreigden langer te worden. Nu blijkt dat de plannen van de D66-minister zelfs een verbetering kunnen betekenen voor de gemeente.

Een motie van D66-raadslid Mieke Bakker die opriep de Spoedeisende Hulp open te houden werd unaniem door meerdere gemeenteraden aangenomen. Naast de gemeenten op Voorne, sloten ook Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland zich aan bij de motie De landelijke D66-fractie is daar blij mee.

Sluiting SEH is niet aan de orde

Tweede Kamerlid Wieke Paulusma (D66): “De vraag naar acute zorg is zo groot en het aanbod zo beperkt dat het alle hens aan dek is. Sluiting van de SEH Dirksland is wat D66 betreft dan ook niet aan de orde.”

Ook wordt de 45-minutennorm nu niet afgeschaft. Het komende jaar inventariseert Minister Kuipers van Volksgezondheid (D66) wat de zorgbehoefte in verschillende delen van het land is. Daarbij is wat D66 leidend dat patiënten op de juiste plek, het juiste moment en door de juiste professional de beste zorg krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de goed uitgeruste ambulances, waarin veel behandelingen al ter plekke kunnen worden uitgevoerd.

D66-lijsttrekker Lies van der Pol is blij met deze benadering: “Het is goed dat de spoedeisende hulp openblijft, en de minister verder kijkt dan dat. Goed toegankelijke zorg in onze gemeente is belangrijk. Vandaag en in de toekomst.”

Koos Moerland, voorzitter van de raad van bestuur van Curamare waar Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis onderdeel van is, is opgelucht: “We voelen ons gesteund door alle initiatieven die ontstaan zijn in de lokale politiek en die ons helpen om onze boodschap, het belang om onze SEH open te houden, uit te dragen”. Voorzichtig blijft Moerland wel: “We moeten blijven herhalen hoe belangrijk onze SEH is voor de zorg en de leefbaarheid van deze regio”.

Betere zorg in de toekomst

Met alleen het openhouden van een Spoedeisende Hulp zijn we er nog niet. Vergrijzing, personeelstekorten en medische vooruitgang laten zien dat we moeten blijven ontwikkelen. Van der Pol: “We moeten blijven nadenken ho we ook zorgen voor voldoende huisartsen, verpleeghuiszorg en thuiszorg. Daarvoor moeten we zoeken naar creatieve oplossingen. We wachten de plannen van de minister af.”

Deel deze pagina: