Live Live

De juiste zorg moet op de juiste plek komen

Gepubliceerd: Zaterdag 22 juni 2019 12:33

De juiste zorg moet op de juiste plek komen

Reden voor het uitzetten van een onderzoek door de vier gemeenten op Voorne-Putten was de toenemende druk op de acute zorg.

Voorne-Putten - Op 13 juni 2019 is in het Brestheater het rapport Acute zorg op Voorne-Putten gepresenteerd aan de gemeenteraden en de vier burgemeesters van de gemeenten op Voorne-Putten. Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne hebben een onderzoek laten doen naar de kwaliteit van de acute zorgketen.

Onder acute zorg vallen aandoeningen die levensbedreigend zijn of dat op korte termijn kunnen worden. Onafhankelijk bureau Rebel heeft het onderzoek in opdracht van de vier gemeenten uitgevoerd. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de kwaliteit van de acute zorgketen op Voorne-Putten goed geborgd is, maar dat deze net als bij andere regio’s wel onder druk staat. Na het zomerreces zullen de colleges van de vier gemeenten met bestuurlijke reacties komen, waarna discussies in de gemeenteraden kunnen plaatsvinden.

Reden voor het uitzetten van het onderzoek was de toenemende druk op de acute zorg. Inwoners en gemeenteraadsleden hebben hun bezorgdheid geuit over lange aanrijtijden van ambulances en het sluiten van de huisartsenpost in Hellevoetsluis. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat op Voorne-Putten de juiste zorg op de juiste plek is voor alle inwoners. En dat met de verplaatsing van de huisartsenpost van Hellevoetsluis naar Spijkenisse in 2015 de kwaliteit van de spoedeisende huisartsenzorg beter geborgd is. De aanrijtijden van ambulances liggen op Voorne-Putten gemiddeld op iets meer dan 10 minuten. 84% van de spoedritten van de ambulances ligt binnen de landelijke norm van 15 minuten. Dat de landelijke norm niet in alle gevallen gehaald wordt, zegt volgens de onderzoekers niet zoveel over de kwaliteit van de zorg.

Het onderzoek is uitgevoerd op vier niveaus van de zorg: landelijk, regionaal, op VoornePutten en per betrokken gemeente. Per niveau is aangegeven welk aangrijpingspunt door welke partij kan worden opgepakt. Gemeenten kunnen vooral kansen benutten door mee te Contactpersoon Esther Nispen Datum 21 juni 2019 Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis telefoon 14 0181 e-mail a.spahrvanderhoek@hellevoetsluis.nl website samenwerkingvoorneputten.nl denken over de zorgketen en te steunen waar mogelijk. Bijvoorbeeld door het starten van lobby’s en het plaatsen van AED’s. De vier gemeenten hebben op beide punten al acties ondernomen en blijven met de partners hierover in gesprek. Gemeenten kunnen echter weinig directe invloed uitoefenen op de acute zorgketen, zoals de ambulanceposten.

Deel deze pagina: