Live Live

De laatste zelfstandige begroting in Westvoorne

Gepubliceerd: Vrijdag 06 november 2020 18:12

De laatste zelfstandige begroting in Westvoorne

Gezien de beoogde fusie met Brielle & Hellevoetsluis dienen alle besluiten vanaf december 2020 met de fusiegemeentes te worden afgestemd.

Westvoorne - Donderdag heeft de Raad van Westvoorne de begroting voor 2021 vastgesteld. Dit is laatste begroting die de Raad van Westvoorne zelfstandig kan vaststellen. Gezien de beoogde fusie met Brielle & Hellevoetsluis dienen alle (financiƫle) besluiten vanaf medio december 2020 met de fusiegemeentes te worden afgestemd. Daarnaast was het een digitale vergadering middels TEAMS. Dit alles maakte het een bijzondere vergadering.

De belangrijkste wijziging op de conceptbegroting is onder aanvoering van Partij Westvoorne & VVD bijna unaniem aangenomen. Deze wijziging voorziet in de vorming van een reserve ondersteuning maatschappelijke projecten in Oostvoorne, Rockanje en Tinte. Hieruit kunnen diverse maatschappelijke projecten gefinancierd worden. Denk hierbij aan een nieuwe school in Oostvoorne. Dit teneinde de opbrengsten van de Eneco aandelen optimaal in te zetten voor onze inwoners zodat zij hier blijvend plezier van kunnen hebben.

Een ander onderdeel van de wijziging is een taakstellende bezuiniging. VVD Westvoorne maakt zich al jaren sterk voor een gezond financieel beleid. Daarom is het belangrijk dat de inkomsten en uitgaven van onze gemeente structureel in evenwicht komen. Hierdoor hoeven we onze inwoners niet extra te belasten middels meer dan trendmatige verhoging van de onroerendezaakbelasting. Bovendien willen we de nieuwe gemeente niet opzadelen met een partner die haar financieel beleid niet op orde heeft. Daarom heeft het College opdracht gekregen proactief te kijken naar bezuinigingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld door harmonisatie van het onderhoudsniveau, waardoor we het onderhoud op wegen gelijktrekken met dat van onze fusiepartners. Op dit moment hanteren wij nog een hoger, dus duurder onderhoudsniveau. Maar ook door ten volle gebruik te maken van subsidiemogelijkheden op landelijk en Europees niveau.

De eerste motie van ons nieuwste Raadslid, Monique Vermaat, is unaniem aangenomen door alle Raadsleden. Dit verzoek aan het College voorziet in een onderzoek om eenzaamheid onder ouderen te doorbreken door begeleide uitstapjes. Hierbij kan gesteund worden op de ervaring en begeleiding van het Nationaal Ouderenfonds. We hopen in eerste half jaar van 2021 een voorstel te ontvangen van de wethouder. Er is reeds geld gereserveerd om dit mogelijk te maken. Met deze begroting kan het College aan de slag om weer het beste voor de inwoners van Westvoorne te realiseren!
Deel deze pagina: