Live Live

DeltaPORT Donatiefonds helpt molen De Hoop

Gepubliceerd: Zaterdag 10 maart 2018 11:42

DeltaPORT Donatiefonds helpt molen De Hoop

Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie.

Abbenbroek - Het DeltaPORT Donatiefonds heeft met een forse financiële bijdrage het ‘maalvaardig’ maken van molen De Hoop in Abbenbroek dichterbij gebracht. Met het geld van het donatiefonds hoopt stichting Molenbehoud Nissewaard molen De Hoop volgend voorjaar weer in bedrijf te hebben.

Molen De Hoop dateert uit 1842 en tot 1947 is er op windkracht graan gemalen. Daarna is nog jarenlang de krachtstroom werkende hamermolen gebruikt. In 1974 is de toen vervallen molen aangekocht door de toenmalige gemeente Abbenbroek en de familie Zandijk, om enkele jaren later te worden gerestaureerd. Om De Hoop weer ‘maalvaardig’ te maken moeten enkele bouwkundige aanpassingen worden uitgevoerd en moet het nodige aan ‘molenaarswerk’ worden verricht.

Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse havenen industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Deel deze pagina: