Live Live

Derde Nissewaard Peiling in oktober van start

Gepubliceerd: Woensdag 30 september 2020 15:02

Derde Nissewaard Peiling in oktober van start

De resultaten van het onderzoek zijn in het eerste kwartaal van 2021 bekend.

Nissewaard - De derde Nissewaard Peiling start op 1 oktober. Dit tweejaarlijks onderzoek onder ruim 10.000 inwoners van 18 tot 85 jaar, stelt vragen over de leefbaarheid van de buurt. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research. De gemeente Nissewaard gebruikt de resultaten om de leefbaarheid en het gebruik van voorzieningen in gemeente verder te verbeteren.

Cijfers en ervaringen

Cijfers over leegstand, verhuispercentages en aangiften van misdrijven geven een goede indruk hoe een wijk of kern ervoor staat, maar ze zeggen weinig over hoe de bewoners zelf hun woon- en leefomgeving ervaren. De Nissewaard Peiling 2020 gaat juist dáárover. De uitkomsten van dit onderzoek geven de gemeente inzicht in hoe inwoners de eigen buurt en voorzieningen waarderen. Door de resultaten nu en in de komende jaren te vergelijken met die van 2016 en 2018, ontstaat een completer beeld van een buurt met alle knelpunten en kansen. Beleid en dienstverlening kunnen zo beter worden afgestemd op de behoeften van inwoners en andere betrokkenen.

Het onderzoek vraagt inwoners onder meer wat zij van de kwaliteit van de woningen en het onderhoud van de groenvoorzieningen in de eigen buurt vinden. Er worden vragen gesteld over verschillende voorzieningen, overlast van anderen en veiligheid. Inwoners wordt ook gevraagd hoe zij denken over duurzaamheid en de bereikbaarheid van de gemeente.

Meedoen is belangrijk

Met de peiling houdt de gemeente een vinger aan de pols, zodat zij kan ingrijpen als de uitkomsten daar aanleiding toe geven. Bovendien kunnen de resultaten van eerdere maatregelen in kaart worden gebracht. De resultaten van het onderzoek zijn in het eerste kwartaal van 2021 bekend. Op www.nissewaard.nl is het rapport met de resultaten van het vorige onderzoek in Nissewaard uit 2018 te vinden.

Deel deze pagina: