Live Live

Donatie DeltaPORT voor huttenbouwdagen

Gepubliceerd: Donderdag 06 december 2018 14:23

Donatie DeltaPORT voor huttenbouwdagen

Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn in de directe omgeving van het havengebied.

Regio - Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse havenen industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Het DeltaPORT Donatiefonds kent via haar plaatselijke adviescommissies regelmatig kleine bedragen toe. Per kwartaal worden door het fondsbestuur bovenlokale donaties toegekend. In dit kader heeft het DeltaPORT Donatiefonds aan verenigd Geervliet voor de organisatie van de huttenbouwdagen een donatie gedaan.

Deel deze pagina: