Live Live

Dorpshuis Abbenbroek ontvangt € 35.000

Gepubliceerd: Donderdag 11 oktober 2018 10:16

Dorpshuis Abbenbroek ontvangt € 35.000

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk.

Abbenbroek - De Stichting Dorpshuis Abbenbroek ontvangt een bijdrage van € 35.000 van het Oranje Fonds voor de herinrichting van het Dorpshuis in de dorpskern van Abbenbroek. De multifunctionele accommodatie is een ontmoetingsplek in het dorp en biedt ruimte voor allerlei sociale, culturele en sportieve activiteiten.

Als multifunctionele accommodatie biedt het dorpshuis ruimte aan een verschillende gebruikers en bezoekers. Om de ontmoetingsplek optimaal aan te laten sluiten op de behoeften van de diverse gebruikersgroepen richt de stichting zich, na de renovatie door de gemeente Nissewaard, op de inrichting van het pand. De grootse renovatie is inmiddels in volle gang om het pand uit 1979 weer geschikt te maken voor de toekomst. Dankzij de langdurige huurovereenkomst met de gemeente is het mogelijk om de exploitatie op een economisch duurzame wijze in te zetten. De gewenste inrichting vormt daarbij een essentiële voorwaarde voor het toekomstig gebruik.

De activiteiten worden georganiseerd voor en door betrokken bewoners en hebben als doel om mensen met elkaar in contact te brengen. Een brede programmering van activiteiten gaat eenzaamheid tegen en zorgt voor meer samenhang in de omgeving. Om multifunctioneel gebruik te kunnen faciliteren zijn in het dorpshuis o.a. de volgende functies ingepast: een ontmoetingsruimte, een keuken, een grote (sport/theater) zaal, een les- of vergaderruimte, bibliotheek, een opslagruimte en kleedruimtes. De stichting kiest er dan ook bewust voor te investeren in meubilair als stoelen, tafels en kapstokken die geschikt zijn voor intensief gebruik.

Alle initiatieven worden georganiseerd voor en door vrijwilligers en worden in nauwe samenwerking met de gebruikers opgezet, mede dankzij die betrokkenheid en inzet ligt realisatie van de plannen binnen handbereik. Er spreekt een zeker trots uit dat veel partijen het enthousiasme delen en het belang zien om een voorziening als het dorpshuis met elkaar opnieuw leven in te blazen en te behouden voor de toekomst. Het initiatief kan naast de bijdrage van het Oranje Fonds rekenen op steun van onder andere het VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland, Dr. CJ. Vaillantfonds, DeltaPORT Donatiefonds, stichting Aelwijn Florisz en de G. Ph. Verhagen-stichting.

Over de Stichting Dorpshuis Abbenbroek

De Stichting Dorpshuis Abbenbroek heeft het initiatief genomen om het beheer en de exploitatie van het dorpshuis voor lange termijn op zich te nemen. De gemeente Nissewaard investeert in de renovatie van het gebouw, de stichting zet zich in om de MFA functioneel in te richten en geschikt te maken voor de beoogde sociale, culturele en maatschappelijke functies. De renovatie is in volle gang, na deze renovatie draagt de gemeente de sleutel over aan de stichting die verantwoordelijk zal zijn voor exploitatie en onderhoud.

Over het Oranje Fonds

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door de Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Deel deze pagina: