Live Live

Dorpsraad Rockanje rondt schouw straatverlichting af

Gepubliceerd: Donderdag 31 augustus 2023 12:23

Dorpsraad Rockanje rondt schouw straatverlichting af

De komende tijd zal de dorpsraad aandacht besteden aan de toegankelijkheid van het dorpscentrum voor rolstoelen en rollators.

Rockanje - De dorpsraad probeert een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Rockanje. De bewoners hadden aangegeven dat er vraagtekens waren over de straatverlichting. De dorpsraad zette een enquête uit onder haar 1500 volgers op Facebook en bij haar e-mail adressen. Hierop kwamen 27 meldingen binnen die ter plaatse bekeken zijn en besproken met medewerkers van de gemeente Voorne aan Zee.

Veel meldingen gingen over achterpaden die donker zijn. De gemeente heeft aangegeven dat het beleid is om dit over te laten aan de bewoners zodat zij hier in goed overleg met de buren iets aan kunnen doen.

Een andere discussie ging over de verlichting aan de Rondeweiweg maar daar moeten eerst de bewoners onderling overeenstemming bereiken wat hier gewenst is.

De verlichting achter de Vestalaan is van de eigenaar van het wooncomplex en nadat bleek dat de lantaarnpalen onder stroom stonden heeft de gemeente deze uitgeschakeld. De bewoners gaan zelf in overleg met de eigenaar om dit probleem op te lossen.

De oversteekplaatsen op de Alardusdreef waren gevaarlijk en niet goed verlicht. Door een kapotte lantaarnpaal te repareren en een snelheidsmeting is er iets aan gedaan maar de gemeente gaat kijken of de zebra’s nog beter zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Al met al is de conclusie dat in het algemeen de verlichting in Rockanje er goed bij staat.

De komende tijd zal de dorpsraad aandacht besteden aan de toegankelijkheid van het dorpscentrum voor rolstoelen en rollators. In 2021 zijn er al diverse situaties verbeterd maar ze gaan nu weer kijken of er nog aanpassingen nodig zijn.

Ook gaat de dorpsraad begin september in overleg met alle verenigingen in Rockanje om te kijken hoe ze elkaar kunnen versterken.

Heeft u een prangend onderwerp voor de dorpsraad. stuurt u dan een mail naar info@dorpsraadrockanje.nl

Deel deze pagina: