Live Live

Duinzoom 8 goed voor monumentenstatus

Gepubliceerd: Woensdag 06 december 2023 10:28

Duinzoom 8 goed voor monumentenstatus

Rockanje - Bijna 1.200 mensen ondertekenden in 2022 de petitie die oproept tot restauratie en herbestemming van het oude pand. 

Bijna twee jaar geleden overleed beeldhouwer Ben Hazelbag, bewoner van Duinzoom 8 in Rockanje. Begin oktober verscheen een herzien rapport dat bevestigt dat de cultuurhistorische waarde van het pand voldoende is om het aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dan kan het beschermd, gerestaureerd en herbestemd worden.

Bijna 1.200 mensen ondertekenden in 2022 de petitie die oproept tot restauratie en herbestemming. Daarna vroeg een groep burgers om nader onderzoek. Gemeente Westvoorne ging daarmee positief aan de slag. Bouwhistorisch onderzoek toonde aan dat het inderdaad de moeite waard is om het oude boerderijtje te bewaren (zie ook www.duinzoom8.nl). Erfgoedvereniging Heemschut en de Historische Vereniging Westelijk Voorne (HVWV) hebben vervolgens gemeente Voorne aan Zee deze zomer verzocht om het pand als gemeentelijk monument te beschermen.

Kleinschalig project
Zowel het Woonbedrijf, eigenaar van het pand, als het burgerinitiatief bekijken nu de mogelijkheden. Partij Voorne aan Zee heeft zich begin oktober uitgesproken voor een sociaal-maatschappelijke woonvorm. De vraag is of dat idee verenigbaar is met de status van gemeentelijk monument. Het burgerinitiatief haakt aan bij het project Hortus aan Zee, dat streeft naar een kleinschalig, multifunctioneel gebruik door dorpsbewoners én toeristen. Daar wordt subsidie voor gezocht, onder andere via het Leaderprogramma Zuid-Hollandse Delta.

Het verhaal van het dorp
Namens het burgerinitiatief zegt Korrie Korevaart: 'Dit pand illustreert twee eeuwen dorpsgeschiedenis. Daar willen we zuinig op zijn. In principe maakt het ons niet uit welke bestemming het pand krijgt, als die maar verenigbaar is met de status van gemeentelijk monument. Een welzijnshof of iets dergelijks zou mooi zijn, als dat kan. Vooralsnog scharen wij ons achter de opinie van Heemschut en de HVWV, met een invulling zoals Hortus aan Zee voor ogen staat. Dat is in de lijn van ons oorspronkelijke verzoek aan B & W om het pand te sparen.'

Deel deze pagina: