Live Live

Duo-lijsttrekkerschap bij Partij Voorne aan Zee

Gepubliceerd: Dinsdag 27 september 2022 17:43

Duo-lijsttrekkerschap bij Partij Voorne aan Zee

Alice Vermeer en Daan van Orselen, gaan samen met de mensen op de lijst, de fractie en de leden voor een programma voor en met de inwoners.

Voorne aan Zee - Op dinsdag 20 september hebben de leden van Partij Voorne aan Zee Alice Vermeer en Daan van Orselen, unaniem voorgedragen als lijsttrekkers voor de komende verkiezingen op woensdag 23 november 2022.

De leden van Partij Voorne aan Zee vinden het duo-lijsttrekkerschap van essentieel belang gezien de verschillende uitdagingen en problemen die nu actueel zijn, zoals de beschikbaarheid van woningen, de financiële impact voor mensen als gevolg van de energiecrisis en de leefbaarheid van onze omgeving.

Alice Vermeer: ‘De opdracht die de leden aan ons meegeven is even mooi als toepasselijk in deze roerige tijd. De zorg voor mensen, jong en oud, komt door allerlei ontwikkelingen steeds verder in de knel. Verzorgingshuizen zijn abrupt dichtgegaan, zonder goed alternatief. Je hart huilt als een oudere niet naar buiten kan gaan, omdat er niemand is die kan helpen bij het aantrekken van een jas.

Geen woonblokken, maar zorgcentra met voorzieningen. Ondersteuning bij het zelfstandig wonen is meer dan alleen hulp in de huishouding. Aandacht en tijd voor mensen is heel belangrijk. De oplossing is dat de mens weer centraal moet staan en niet het systeem, als je bijvoorbeeld een vraag wilt stellen of hulp nodig hebt en je na 6 ‘terugbelverzoeken’ nog niets gehoord hebt, word je moedeloos. Mensen verdienen een 10 plus voor dienstverlening!’

Daan van Orselen: ‘Het duolijsttrekkerschap is wel bijzonder en passend in deze tijd. De aandachtsgebieden en opgaven vanuit de landelijke overheid en provincie zijn groot. In onze fractie is veel deskundigheid aanwezig, ieder heeft zijn eigen expertise. We zijn praktisch ingesteld en werken met een visie die samen met inwoners is gemaakt.

De aanstaande fusie van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne heeft een stevige bestuurlijke leiding nodig om de gemeente te laten werken voor de inwoners. Bijvoorbeeld het plaatsen van enorme windmolens of de grote zonnevelden, zonder dat er goed geluisterd wordt naar de inwoners, is zorgwekkend.

Voor mij moet er vol ingezet worden op verbetering van de huidige bestuurscultuur, kiezen voor een bestuur die open en eerlijk handelt en communiceert. Geen achterkamertjes of vriendjespolitiek voor bestuurders, maar een goed te controleren en duidelijke begroting waar de gemeente bestuurt voor de inwoners: ‘efficiënt, daadkrachtig en dienstverlenend naar de inwoners.’

Alice Vermeer en Daan van Orselen, gaan samen met de mensen op de lijst, de fractie en de leden voor een programma voor en met de inwoners, voor een klinkend resultaat.

Deel deze pagina: