Live Live

Enthousiaste vrijwilligers voor Voornes Duin

Gepubliceerd: Zondag 08 maart 2020 16:19

Enthousiaste vrijwilligers voor Voornes Duin

Staat u achter hun missie en heeft u ook passie voor de duinen, dan kan de Stichting Duinbehoud uw hulp goed gebruiken!

Oostvoorne/Rockanje - Voornes Duin, een natuurgebied dat op het gebied van planten, behoort tot de meest rijke duingebieden van ons land. En dit willen ze als stichting Duinbehoud zo houden. Hierbij is de hulp van vrijwilligers onmisbaar. Helpt u mee?

Voornes Duin is een bijzonder natuurgebied, gelegen op Voorne-Putten, nog geen half uur van Rotterdam. Het gebied staat bekend om zijn vele verschillende landschappen. Je kunt struinen langs moeras, stille duinmeertjes en bos. Of wandelen door de uitgestrekte duinen, bloemrijke graslanden en vochtige duinvalleien.

Rijkdom

Het belangrijkste van Voornes Duin is de flora en vegetatie. Al sinds de eerste metingen zijn er meer verschillende plantensoorten aangetroffen dan in enig ander gebied. Dat er zoveel soorten in Voornes duin voorkomen is niet heel verwonderlijk. In Voornes Duin is namelijk bijna elk denkbaar duinlandschap aanwezig, wat zorgt voor een gevarieerd gebied met veel verschillende plantensoorten. En daarmee veel verschillende dieren, zo broedt tweederde van de Nederlandse broedvogels in dit gebied. Tip van de boswachter in dit gebied, Han Meerman: “Ga naar het Quackjeswater of het duinmeer Breede Water, voor de Aalschover kolonie en de broedplaats van de kleine zilverreiger. Je vindt er ook lepelaars.”

Help!

Voornes duin een zeer aantrekkelijk gebied om te bezoeken. Maar er is geen goede begrenzing voor recreanten. Dit zorgt ervoor dat er regelmatig verstoring van broedvogels plaatsvindt. Daarnaast wordt er op niet toegestane plekken gekitesurft, waardoor ook hier de broedvogels afnemen. De stichting gelooft dat er met behulp van zonering zowel plek is voor recreanten, kitesurfers als voor prachtnatuur met talloze broedvogels. Zij kunnen dat niet alleen verwezenlijken. Daar hebben ze u bij nodig! Staat u achter hun missie en heeft u ook passie voor de duinen, dan kunnen zij uw hulp goed gebruiken! Wordt donateur of zie de vrijwilligersvacatures op www.duinbehoud.nl

Dit doet Duinbehoud

Duinbehoud brengt per duingebied in kaart wat de lokale problemen zijn en zet zich in voor oplossingen. Op deze manier werkt Duinbehoud samen met andere natuurorganisaties aan het behoud van ons duinlandschap. Zodat we nog lang van onze mooie duinen kunnen genieten. Op de Maasvlakte zouden ze de duinen graag terug zien komen ter verrijking van de natuur van dit gebied.

Deel deze pagina: