Live Live

Evaluatie tijdelijke huisvesting Zeewinde

Gepubliceerd: Vrijdag 28 juni 2019 12:15

Evaluatie tijdelijke huisvesting Zeewinde

De achtergrond van het onderzoek is de wens om te leren van het gebruik van de tijdelijke huisvesting van De Zeewinde. 

Rockanje - Onafhankelijk adviesbureau ICS heeft in opdracht van de gemeente Westvoorne het gebruik van de tijdelijke huisvesting van basisschool De Zeewinde geƫvalueerd. Bij het proces rondom het aanbesteden en plaatsen van de tijdelijke huisvesting, de klachtafhandeling, het onderzoek en de besluitvorming met betrekking tot het buitengebruikstellen van de noodlokalen, zijn veel partijen betrokken.

Daarom is besloten om het proces wat heeft geleid tot de totstandkoming, het gebruik en de buitengebruikstelling van deze tijdelijke huisvesting te evalueren. Uit de evaluatie komt onder andere als leerpunt naar voren dat een heldere gebruiksinstructie door de aannemer aan de gebruikers, voorafgaand aan de ingebruikname, beter had moeten plaatsvinden.

Achtergrond

Vanaf de ingebruikname van de tijdelijke huisvesting in het najaar van 2017 zijn er tekortkomingen geconstateerd. Gedurende het schooljaar 2017/2018 is hier op verschillende manieren aan gewerkt. De inspanningen en genomen maatregelen hebben de klachten echter niet weggenomen. Aan het begin van het schooljaar 2018/2019 heeft het schoolbestuur het college van burgemeester en wethouders verzocht om de tijdelijke huisvesting niet meer in gebruik te nemen en uit te wijken naar een alternatieve locatie.

Een deel van de leerlingen van De Zeewinde heeft daarom vanaf het begin van het schooljaar in 2018 les gekregen in het voormalig schoolgebouw De Driehoek in Oostvoorne. Deze leerlingen zijn gedurende vijf maanden, totdat er een nieuwe tijdelijke huisvesting in Rockanje gereed was, per bus vervoerd naar Oostvoorne. Gemeente- en schoolbestuur realiseren zich dat er in het hele proces een intensief beroep is gedaan op leerlingen, leerkrachten en ouders.

Onderzoek en leerpunten

De achtergrond van het onderzoek is de wens om te leren van het gebruik van de tijdelijke huisvesting van De Zeewinde, zodat in de toekomst dit soort huisvestingszaken beter geborgd kan worden. Andere leerpunten die uit de evaluatie naar voren komen zijn eerder en beter communiceren door de gemeente en schoolbestuur over de ontvangen klachten, actief communiceren met betrokkenen over de ondernomen acties, eerder de GGD inschakelen bij gezondheidsklachten en klachten over het binnenklimaat en eenduidige klachtenregistratie door gemeente, school en verhuurder. Het gemeentebestuur heeft deze leerpunten overgenomen.

Huidige situatie

De leerlingen van groep 3, 4 en 5 van basisschool De Zeewinde krijgen sinds februari 2019 weer les op de oorspronkelijke locatie in Rockanje. De tijdelijke huisvesting is grondig gereinigd en teruggeplaatst aan de Dwarsweg. De noodlokalen zijn voorzien van alle noodzakelijke voorzieningen, waaronder nieuwe ventilatie-units. De tijdelijke huisvesting voldoet aan de norm Frisse Scholen B. Eind dit jaar verhuist De Zeewinde naar het nieuwe gebouw MFC De Brede School aan de Hoogvlietlaan in Rockanje.

Deel deze pagina: