Live Live

Extra maatregelen college B&W Nissewaard

Gepubliceerd: Zaterdag 14 maart 2020 11:28

Extra maatregelen college B&W Nissewaard

Kijk voor alle maatregelen in de gemeente Nissewaard op de website van de gemeente: www.nissewaard.nl 

Nissewaard - Naar aanleiding van de uitbreiding van de landelijke maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus, heeft het college van B&W van Nissewaard als aanvulling daarop een aantal besluiten genomen.


Dienstverlening stadhuis
Vanuit de regering is de oproep gedaan om zoveel mogelijk thuis te werken. Om de dienstverlening voor de inwoners van Nissewaard zo goed mogelijk door te laten lopen, werken veel medewerkers van het stadhuis vanuit huis. Zo kunnen ze, ondanks de beperkingen van rijkswege, de inwoners zo goed mogelijk blijven bedienen.

Er geldt tot en met 31 maart helaas wel een beperkte openstelling van de loketten van de stadswinkel, twee voor burgerzaken, één voor overige zaken. De loketten zijn geopend van 8:30 uur van 12:30 uur. Dit geldt voor alle dagen. De openstelling op donderdagavond vervalt. Met uitzondering van het afhalen van paspoorten, rijbewijzen, etc. wordt er alleen gewerkt op basis van afspraak. U kunt daarvoor bij voorkeur digitaal een afspraak maken. Vanwege beperkte bezetting kunnen er wachttijden ontstaan. Inwoners wordt sterk geadviseerd de diensten en producten zoveel mogelijk digitaal aan te vragen.

Voor de loketten van het Werk- en Zorgplein, gelden dezelfde openingstijden. Ook hier geldt: alleen op afspraak (bij voorkeur digitaal) en zoveel mogelijk gebruik maken van digitale dienstverlening.

Bezoekers wordt wel verzocht ruim afstand te houden (ca. 1 meter) van de balies bij de loketten om mogelijke besmetting te voorkomen.

Gemeentelijke accommodaties
In principe zijn alle activiteiten en evenementen in gemeentelijke accommodaties tot en met 31 maart afgelast. Hieronder leest u een nadere toelichting daarop.

- De kinderboerderij blijft geopend met uitzondering van de ruimten binnen het pand van de kinderboerderij zelf.

- De verhuur van accommodaties, zoals sporthallen en sportzalen wordt per direct tot en met 31 maart stop gezet. Betreffende huurders worden zo snel mogelijk geïnformeerd.

- De accommodaties die eigendom van de gemeente zijn, worden sowieso gesloten.

- De scholen wordt indringend gevraagd, gezien de omstandigheden, serieus te overwegen of zij van de sportaccommodaties in de periode tot en met 31 maart gebruik willen blijven maken.

- Waar de gemeente geen (economisch) eigenaar van een (sport)accommodatie is, geeft de gemeente het dringende advies de (sport)activiteiten te staken.

- Bibliotheek de Boekenberg is tot en met 31 maart gesloten.

- In algemene zin dringt het college erop aan dat verenigingen en maatschappelijke organisaties het advies van de landelijke koepelorganisaties en overheden volgen. Voor sportverenigingen bijvoorbeeld adviseert het NOC*NSF alles af te gelasten tot en met 31 maart.

- Het Centrum van de Kunsten Spijkenisse en Theater de Stoep worden tot en met 31 maart gesloten.

- De wijkcentra, jongerencentra en dorpshuizen in de diverse wijken gaan tot en met 31 maart dicht.

Markt
De weekmarkt op dinsdag en zaterdag op de Markt bij de bibliotheek blijft open voor bezoekers en reguliere standhouders. Mochten er meer dan 100 mensen op de weekmarkt aanwezig zijn, dan worden daar eventueel aanvullende maatregelen voor getroffen.

Ondernemers
Het college dringt er bij onderstaande ondernemingen en accommodaties op aan het maximum van 100 personen binnen de accommodatie te hanteren. Ook brancheorganisaties adviseren hun achterban deze lijn na te leven.
  • Horeca
  • Bioscopen
  • Binnenspeeltuinen
  • Zalencentra
  • Zwembaden
  • Sportscholen/fitnessbedrijven
  • Restaurants

Betrokken organisaties, dan wel ondernemers worden zo snel mogelijk per brief nader geïnformeerd.

Deel deze pagina: