Live Live

Geen blauwalg, wel status 'nader onderzoek'

Gepubliceerd: Zaterdag 31 augustus 2019 15:27

Geen blauwalg, wel status 'nader onderzoek'

De status 'waarschuwing voor blauwalg' voor het badstrand Rockanje werd na 1 dag ingetrokken, maar er is wel een probleem met het water. 

Rockanje - De Omgevingsdienst heeft bij onderzoek een overschrijding van bacteriologische waarden geconstateerd in het zeewater bij het badstrand van Rockanje. Na zwemmen in het zeewater bestaat kans op maag- en darmklachten.

Op dit moment wordt nader onderzoek gedaan om te kijken of sprake is van een aanhoudend probleem of dat het een kortdurende overschrijding betreft. Totdat de resultaten van dit extra onderzoek bekend zijn, krijgt deze zwemlocatie de status ‘nader onderzoek’. De meest actuele informatie vindt u op www.zwemwater.nl.

Deel deze pagina: