Live Live

Gemeente Hellevoetsluis bij Wietexperiment

Gepubliceerd: Donderdag 29 augustus 2019 12:02

Gemeente Hellevoetsluis bij Wietexperiment

De komende tijd wordt met de tien genomineerde gemeenten verder gesproken over de nadere invulling van het experiment.

Hellevoetsluis - De invulling van het experiment gesloten coffeeshopketen wordt met de volgende tien genomineerde gemeenten uitgewerkt: Arnhem, Almere, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad.

Deze gemeenten zijn naar voren gekomen op basis van advies van de Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen onder leiding van prof. dr. Knottnerus. Afgelopen week hebben minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Bruins voor Medische Zorg en Sport al een eerste keer gesproken met de tien gemeenten over de nadere invulling van hun (mogelijke) deelname aan het wietexperiment.

Dat schrijven minister Grapperhaus en minister Bruins vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. In het regeerakkoord staat dat het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen wordt uitgevoerd in zes tot tien gemeenten. Het kabinet is zowel de Commissie-Knottnerus als de betrokken burgemeesters zeer erkentelijk voor de getoonde inzet voor het experiment.

Om tot haar advies te komen is de Commissie-Knottnerus zeer grondig te werk gegaan en heeft met elke gemeente gesproken, waarvan de burgemeester eerder interesse heeft getoond in het wietexperiment. In de beoordeling van de gemeenten is onder meer gekeken naar voldoende geografische spreiding, inwoners dan wel afnemers, hoeveelheid coffeeshops en ook in het bijzonder de ligging aan landsgrenzen met Belgiƫ en Duitsland. Het kabinet onderschrijft de uitgangspunten van de Commissie-Knottnerus.

De komende tijd wordt met de tien genomineerde gemeenten verder gesproken over de nadere invulling van het experiment. Hierbij worden ook de aandachtspunten door de Commissie-Knottnerus meegenomen, zoals de behoefte bij gemeenten aan landelijke steun voor wat betreft capaciteit, deskundigheid, eventueel juridische bijstand en waarborging van de veiligheid. Bij elkaar tellen de genomineerde gemeenten 79 coffeeshops op een totaal van 567 coffeeshops in heel Nederland (peildatum december 2018).

Op advies van de Commissie-Knottnerus wordt nog bekeken hoe eventuele expertise van de vier grootste gemeenten (G4: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) kan worden meegenomen de komende tijd. Deze gemeenten doen niet mee aan het wietexperiment. De gemeente Utrecht heeft interesse getoond op voorwaarde dat niet alle coffeeshops in de stad verplicht aan het experiment hoefden mee te doen. Het kabinet heeft al eerder gemeld dat gezien de beheersbaarheid en handhaafbaarheid het geen optie is om meerdere handhavingsregimes te hanteren ten aanzien van het coffeeshopbeleid binnen een gemeente.

Verder wordt gewerkt aan een preventieaanpak binnen het wietexperiment. Er is aandacht nodig voor de bescherming van de gezondheid van consumenten en kwetsbare groepen als het gaat om recreatief cannabisgebruik. Preventie en voorlichting zal dan ook de volle aandacht krijgen, schrijven minister Grapperhaus en minister Bruins.

Deel deze pagina: