Live Live

Gemeente helpt horeca ondernemers bij heropening

Gepubliceerd: Woensdag 20 mei 2020 10:49

Gemeente helpt horeca ondernemers bij heropening

De gemeente vraagt iedere ondernemer uiterlijk 26 mei een zogenoemd terrasplan in te dienen.

Nissewaard gaat horecaondernemers bij een versoepeling van de coronamaatregelen helpen. Samen met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) gaat de gemeente kijken welke mogelijkheden er zijn, om de horeca te ondersteunen in hun plannen om hun zaken eventueel 1 juni weer voor gasten te openen, uiteraard met in achtneming van de geldende coronamaatregelen. De verruiming geldt voorlopig tot september.

Richtlijnen

Hoewel de gemeente nog niet over alle kennis van de eventuele verruiming beschikt, hebben de genoemde partijen met elkaar verkend, welke mogelijkheden de versoepeling van de maatregelen voor ondernemers biedt. Na intensief overleg met KHN en een zestal ondernemers heeft de gemeente daarover richtlijnen opgesteld. Daarin is opgenomen wat de mogelijkheden zijn om horecaonderneming eventueel vanaf 1 juni weer voor gasten te openen. Dat geldt zowel voor de maatregelen in de horecagelegenheden, als voor de maatregelen daarbuiten op de terrassen.

Perspectief

Wethouder Soeterboek is blij met de uitkomst: “Met deze richtlijnen kunnen we onze horecaondernemers weer perspectief bieden en dat kunnen zij in deze tijd goed gebruiken. We weten dat deze branche zwaar te lijden heeft van de coronacrisis. Daarom hebben we met elkaar nauwgezet gekeken, op welke manier we deze ondernemers tegemoet kunnen komen. Of het nu gaat om de terrassen, precariobelasting of handhaving, we doen wat we kunnen om hen te helpen. Want de gezelligheid en de gastvrijheid van de horeca hebben we te lang moeten missen.”

Terrassen

In de maatregelen is de uitbreiding van terrassen een van de aspecten waar aandacht aan geschonken wordt. Het betekent dat een horeca ondernemer eventueel gebruik mag maken van de openbare ruimte door zijn terras hierop uit te breiden. Dat mag formeel gezien niet, maar voor deze situatie wordt een uitzondering gemaakt. Bovendien hoeft er geen extra precariobelasting te worden betaald. Wethouder Soeterboek: “Als er maar acht is voor elkaar, voor de omgeving en voor de toegankelijkheid van de hulpdiensten. We vragen betrokkenen dan ook met elkaar in overleg te gaan, om eventuele belemmeringen op te lossen.

Plan indienen

De gemeente vraagt iedere ondernemer uiterlijk 26 mei een zogenoemd terrasplan in te dienen, waarin wordt aangegeven, hoe hij of zij zelf denkt uitvoering te geven aan de richtlijnen. Zo wordt gevraagd van een eventueel terras de exacte maten aan te geven. De gemeente toetst de plannen en bij goedkeuring, kan de desbetreffende horecagelegenheid weer open. De ondernemers krijgen uiterlijk 31 mei een reactie op hun ingediende plan. Nogmaals de wethouder: “We moeten met elkaar water bij de wijn doen om de horecaondernemer die in zwaar weer verkeerd zo veel mogelijk te ondersteunen, maar wel in acht neming van de RIVM maatregelen als 1,5 meter. Laten we hopen dat een ieder wat over heeft voor de ander. Hoe alles er nu precies uit gaat zien zullen we vanaf 1 juni gaan zien als de terrassen open gaan.”

Veiligheid

De gemeente heeft de ondernemers toegezegd met de menselijke maat te zullen handhaven. Soeterboek: “Daarbij gaan we er vanuit dat ondernemers hun best gaan doen om de richtlijnen na te leven. We vragen ook of zij de klanten in hun zaak attent willen maken op de regels die daar en eventueel op het bijbehorende terras gelden. Lukt dat niet, dan kan de ondernemer hulp vragen van de ondersteunende diensten.” De gemeente heeft de horecaondernemers in een brief op de hoogte gesteld van de richtlijnen.

Deel deze pagina: