Live Live

Gemeente investeert samen met scholen in huisvesting

Gepubliceerd: Donderdag 13 februari 2020 14:27

Gemeente investeert samen met scholen in huisvesting

Het gemeentebestuur streeft er naar dat onderwijsgebouwen efficiënt worden benut.

Nissewaard - De gemeente Nissewaard heeft het bestuurlijk akkoord met de scholen voor Voortgezet Onderwijs in Nissewaard getekend. De afgelopen maanden is met de diverse schoolbesturen hard gewerkt om tot dit akkoord te komen.

Belangrijk onderdeel ervan is de nieuwbouw voor My College en Scala Rietvelden/Charles de Foucauld. De gemeenteraad heeft besloten om voor beide schoolgebouwen elk een startkrediet van circa € 0,5 miljoen beschikbaar te stellen.

Exploitatie

De exploitatie van genoemde scholen staat onder druk door een onbalans tussen het aantal leerlingen en het aantal lokalen in de schoolgebouwen, oftewel te weinig leerlingen voor het aantal lokalen. Omdat de scholen daardoor te ruim in het aantal lokalen zitten, hebben zij met oplopende exploitatietekorten te kampen. De investering in een nieuwe gebouw en een nauwere samenwerking tussen Scala Rietvelden en de Charles de Foucauld zorgt voor een gezondere exploitatie. De bijdrage van de gemeente daarin is een belangrijke stap op weg naar een toekomstbestendige huisvesting voor de scholen.

Kwaliteit van onderwijs

Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van scholen, streeft het gemeentebestuur er naar dat onderwijsgebouwen efficiënt worden benut. Wethouder Struijk: “Dat komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Leerlingen en docenten verdienen een fris en duurzaam schoolgebouw om optimaal les te kunnen geven aan de leerlingen in Nissewaard. Het rijk stelt steeds hogere eisen aan bijvoorbeeld duurzaamheid. Door met elkaar op dit gebied nauwer samen te werken, kunnen we enerzijds tegemoet komen aan die eisen en anderzijds de kwaliteit van het onderwijs en de huisvesting verbeteren.”

Duurzaam

Nissewaard heeft de ambitie om samen met het onderwijs te komen tot duurzame onderwijshuisvesting voor zowel het primair als voortgezet onderwijs. Bij de keuze tussen renovatie van bestaande scholen of vervangende nieuwbouw spelen factoren als duurzaamheid en energieneutraal bouwen een belangrijke rol. Met dit bestuurlijk akkoord willen de gemeente en de schoolbesturen de huisvesting van scholen laten aansluiten bij het huidig en toekomstig aantal leerlingen en bij de ambities voor duurzaamheid.

Deel deze pagina: