Live Live

Gemeente ontvangt ministerie VWS bij SMC

Gepubliceerd: Donderdag 12 december 2019 12:22

Gemeente ontvangt ministerie VWS bij SMC

Het college van Nissewaard streeft naar een goed acute zorgsysteem op Voorne-Putten en daarmee dus ook in Nissewaard.

Nissewaard - Op woensdag 11 december hebben medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een werkbezoek aan Nissewaard gebracht. Het doel was om de minister te informeren over de huidige ontwikkelingen bij het Spijkenisse Medisch Centrum (SMC), zoals het voorgenomen samengaan van de spoedpolikliniek en de huisartsenpost.

Ook de gewenste uitbreiding van de openingstijden naar 24/7 stond op de agenda. De komst van de medewerkers van het ministerie is het gevolg van het lobbywerk dat wethouder Struijk en burgemeester Van Oosten, samen met de gemeente Lelystad de afgelopen maanden bij het ministerie van VWS, bij leden van de Tweede Kamer en bij de VNG hebben verricht.

Samenhangend zorgaanbod

Het college van Nissewaard streeft naar een samenhangend zorgaanbod. Het ministerie is benieuwd naar de ervaringen in Spijkenisse en wil die zo mogelijk ook gebruiken voor een ‘houtskoolschets’ die minister Bruins landelijk wil ontwikkelen. Wethouder Struijk van Volksgezondheid: “Onze inzet is dat we vragen of Nissewaard een pilot kan zijn, zodat de ambities van het SMC en onze gemeente deels ook gefinancierd worden. Hierover is 10 december een motie in de Tweede Kamer aangenomen en die geeft ons een flinke steun in de rug. Samen met het SMC, Ambulance Zorg Rotterdam Rijnmond (AZRR), zorgverzekeraar CZ, de huisartsenpost Rijnmond en de cliëntenraad van het SMC gaat de gemeente verder in gesprek met het ministerie. Waar nodig betrekken we andere relevante partners om bijvoorbeeld de Zorgtafel verder uit te breiden.“

Samenwerken

Het college van Nissewaard streeft naar een goed acute zorgsysteem op Voorne-Putten en daarmee in Nissewaard. Acute zorg valt uiteen in burgerhulpverlening, de huisartsenpost, ambulancezorg en spoedeisende zorg. De gemeente heeft zich samen met andere partners ingespannen voor een spoedpoli-plus 24/7 bij het SMC, verbetering van de aanrijtijden van ambulances, een geschikte opkomstlocatie voor de ambulancedienst in Spijkenisse, een dekkend netwerk van AED’s in Nissewaard en de oprichting van een Zorgtafel. Omdat al deze elementen met elkaar in verband staan, wil het college dat in samenhang bekijken. Nogmaals wethouder Struijk: “Om de positie van gemeenten in deze discussie te verstevigen, werken we samen met partners in de regio en daarbuiten. We zullen ook dat aan de minister meegeven, om aan te geven dat die samenwerking essentieel is om resultaten te boeken. We zijn er nog niet, maar we zetten wel flinke stappen in de goede richting.”

Deel deze pagina: