Live Live

Gemeenteraad Brielle stelt laatste begroting vast

Gepubliceerd: Donderdag 04 november 2021 13:09

Gemeenteraad Brielle stelt laatste begroting vast

Door de bestuurlijke herindeling is de begroting voor 2023 de begroting voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee i.o.

Brielle - De gemeenteraad heeft 3 november de laatste begroting van de gemeente Brielle vastgesteld. De programmabegroting 2022-2025 aangeboden door het college van burgemeester en wethouders is unaniem vastgesteld.

Naast een gevoel van trots op wat de gemeenteraad en het college met elkaar hebben bereikt en wat Brielle allemaal te bieden heeft, heerst er bij deze laatste begroting ook een gevoel van melancholie. De begroting heeft impact op het dagelijks leven van de inwoners, ondernemers, en is leidend voor het werk van ambtenaren en het lokale bestuur. Een begroting is een belangrijk instrument voor de gemeenteraad en het college om de gemeente te besturen en de gemeente te laten floreren.

In de afgelopen decennia zijn Brielle, Vierpolders en Zwartewaal samengesmolten tot een mooie gemeente. Gemeente Brielle is uitgegroeid tot een fijne plek om te wonen, te werken, naar school te gaan en te recreëren. Ook in cultureel opzicht is er veel te beleven. En door de vele mooie sportaccommodaties sporten Briellenaren jong en oud op de manier die het beste bij hen past. Door de inzet op het bevorderen van de lokale economie is de gemeente ook voor toeristen een fijne plek om een bezoek te brengen.

2024 begroting structureel dekkend

Het basisuitgangspunt van dit college was een duurzaam financieel beleid. Dit is gerealiseerd door een meerjarenbegroting die in evenwicht is en waarin structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De gemeenteraad en het college hebben de afgelopen jaren samengewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Ook toen er moeilijke keuzes moesten worden gemaakt. Vanaf 2024 is de begroting structureel dekkend.

De gemeente heeft lang geprofiteerd van een flinke financiële reserve. Die is ontstaan na de verkoop van het woonbedrijf. Deze reserve is in de afgelopen jaren gebruikt voor investeringen in de voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan scholen, sportaccommodaties en het Brestheater. Investeringen die het wonen, sporten en recreëren in Brielle aantrekkelijker hebben gemaakt. Het betekende ook dat Brielle over een lange periode meer geld heeft uitgegeven dan er binnenkwam en de spaarpot (reserve) nu bijna leeg is. Om het gemeentelijke huishoudboekje op orde te houden moest de afhankelijkheid van de financiële reserve worden afgebouwd. Zonder dat dit ten koste gaat van het opgebouwde voorzieningenniveau. Het is gelukt om dit in deze collegeperiode af te bouwen.

De onroerendzaakbelasting wordt na indexatie met gemiddeld 20 euro verlaagd per huishouden. De afvalstoffenheffing neemt met 95 euro per huishouden toe. De reserve die is opgebouwd na de verkoop van de AVR-aandelen raakt leeg. Door deze reserve kon de afvalstoffenheffing voor de inwoners jaren lager gehouden worden dan de totale kosten die de gemeente maakt voor afvalverwerking. De lasten stijgen dit jaar gemiddeld met 75 euro.

Door de bestuurlijke herindeling met de gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne is de begroting voor 2023 de begroting voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee i.o.

Programmabegroting 2022-2025 inzien?

Op de website van gemeente Brielle kunt u de volledige Programmabegroting 2022-2025 lezen: www.brielle.nl/nieuwsberichten.

Deel deze pagina: