Live Live

Geslaagde pilot “Kansen voor alle kinderen”

Gepubliceerd: Donderdag 16 juli 2020 13:50

Geslaagde pilot “Kansen voor alle kinderen”

De gemeente Nissewaard is in 2017 samen met Stichting Leergeld en Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur de pilot ‘Kansen voor alle kinderen’ gestart.

Nissewaard - In 2019 hebben ruim 500 kinderen dankzij de pilot ‘Kansen voor alle kinderen’ mee kunnen doen aan sportieve, culturele of educatieve activiteiten. Het aantal bereikte kinderen is sinds de start van de pilot in 2017 gestegen van 231 naar 514 in 2019.

De gemeente Nissewaard is in 2017 samen met Stichting Leergeld en Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur de pilot ‘Kansen voor alle kinderen’ gestart. Het doel van de pilot was dat ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen meedoen en dat alle kinderen in Nissewaard kansrijk kunnen opgroeien. Kinderen van ouders met een laag inkomen tot 130% van de bijstandsnorm konden bij één van deze stichtingen een aanvraag doen voor de kosten van sport, cultuur, school en/of welzijn. De stichtingen maken de bijdrage rechtstreeks over aan de vereniging, culturele instelling, winkel of school, waardoor het geld ook daadwerkelijk besteed wordt aan de kinderen.

Meer kinderen kunnen meedoen

In 2019 is de pilot in het nieuwe armoedebeleid voortgezet in de regeling ‘Stimuleren Sport, Cultuur & Educatie’. De inkomensgrens is van 130% naar 150% van de bijstandsnorm verhoogd. Hierdoor kunnen we meer kinderen uit gezinnen bereiken waar financiële krapte invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen een beroep doen op de individuele inkomenstoeslag en de kindtoeslag, een jaarlijkse financiële tegemoetkoming binnen de Individuele Inkomenstoeslag.

Wethouder Wouter Struijk: “We zetten al jaren stevig in op het voorkomen en verlichten van armoede van kinderen. Ieder kind, ongeacht de financiële positie van de ouders, moet kunnen sporten of aan culturele activiteiten meedoen. Op die manier kunnen zij zich net zo ontwikkelen als hun leeftijdgenootjes.” Wanneer in een jaar het aantal bereikte kinderen in een gemeente groeit, krijgt de deelnemende partner een geldbedrag van het ministerie Sociale Zaken & Werkgelegenheid vanuit de stimuleringsregeling ‘Alle kinderen doen mee’.

Zwemlessen

Vooral het aantal aanvragen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur is flink gestegen. In 2018 hebben 97 kinderen aan een sport- of cultuuractiviteit meegedaan. In 2019 waren dit in totaal 270 kinderen, waarvan 220 kinderen aan een sportactiviteit deelnamen en 50 kinderen aan een cultuuractiviteit.

Bij sport is veel vraag naar zwemlessen, bij cultuur is dat hip hop. Ook voetbal, hiphop, streetdance, jeugdtheater, gymnastiek, judo, drum- of gitaarlessen worden veel aangevraagd. Bij Stichting Leergeld betreffen de meeste aanvragen zwemlessen, de ouderbijdrage voor school, een laptop of fiets.

Deel deze pagina: