Live Live

Gezocht: lid Adviesraad Sociaal Domein Westvoorne

Gepubliceerd: Zaterdag 09 januari 2021 14:06

Gezocht: lid Adviesraad Sociaal Domein Westvoorne

De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders. 

Westvoorne - De Adviesraad Sociaal Domein van Westvoorne zoekt versterking. De Adviesraad vergadert 10 x per jaar en voert inhoudelijke discussies over belangrijke onderwerpen voor de inwoners van Westvoorne. De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders over thema's als wonen, zorg, welzijn, werk, inkomen en jeugdbeleid.

Wil je meer informatie? Kijk dan op westvoorne.nl of bel met Marjolein Bochove, de ambtelijk secretaris van de Adviesraad, via telefoonnummer 0181-40 80 93.

Deel deze pagina: