Live Live

Gezondheid van Hellevoetse jongeren in kaart

Gepubliceerd: Woensdag 02 september 2020 21:49

Gezondheid van Hellevoetse jongeren in kaart

Meer weten over de gezondheidscijfers? Kijk dan op de website van de GGD: https://gezondheidinkaart.nl/

Hellevoetsluis - Eens in de vier jaar doet de GGD onderzoek onder jongeren uit de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs. Het Helinium en Penta College CSG Jacob van Liesveldt vervullen daarbij een belangrijke rol. Zij vragen hun leerlingen om mee te doen aan dit digitale onderzoek.

Door het onderzoek elke vier jaar te herhalen zien ze of het gezondheidsgedrag van jongeren verandert. Die informatie gebruiken ze om in te kunnen schatten welke hulp, ondersteuning en activiteitenaanbod voor jongeren belangrijk is.

Hoe staan de Hellevoetse jongeren ervoor als we het vergelijken met 2015?

Een paar voorbeelden:
Positieve ontwikkeling: het aandeel rokers (dagelijks en wekelijkse rokers) is lager is dan in 2015 en het drugsgebruik is licht afgenomen. Ook het ‘recent alcoholgebruik’ bij jongeren uit klas 4 is afgenomen, net als het bingedrinken. Jongeren uit de tweede klas drinken iets minder vaak suikerhoudende drank.

Een minder positieve ontwikkeling is dat het aandeel sportende jongeren uit klas 4 is iets gedaald ten opzichte van 2015. In de regio bewegen jongeren minder vaak dan gemiddeld in Nederland. Jongeren sporten ook minder vaak bij een club dan gemiddeld in Nederland.


Deel deze pagina: