Live Live

Handhavingsactie gemeente en politie gestaakt

Gepubliceerd: Maandag 08 oktober 2018 18:57

Handhavingsactie gemeente en politie gestaakt

Op een stuk grond aan de Clara Visserstraat in Spijkenisse staan vier caravans die hier door een groep woonwagenbewoners illegaal zijn geplaatst.

Spijkenisse - De gemeente Nissewaard heeft maandagmiddag, op last van de president van de rechtbank te Rotterdam, de handhavingsactie opgeschort, die op het punt stond om te beginnen aan de Clara Visserstraat in Spijkenisse. Op de grond staan vier caravans die hier door een groep woonwagenbewoners illegaal zijn geplaatst. De gemeente wacht nu de behandeling van de rechtszaak af.

Na telefonisch overleg met de groep is op vrijdag 5 oktober een vooraankondiging door de gemeente afgegeven waarin uitgelegd is dat de groep in overtreding is, de reden daarvoor en het voornemen van de gemeente om tot ontruiming van het perceel over te gaan.

De groep meende recht te hebben op het stuk grond dat ooit aangewezen was als grond voor woonwagenbewoners. De grond, in bezit van de gemeente, kent volgens het bestemmingsplan de bestemming groen. Dat betekent dat er geen bewoning op dit stuk grond mag plaatsvinden. In het verleden waren hier zes plekken beschikbaar voor woonwagens. Inmiddels zijn drie van de zes standplaatsen opgeheven. Er bleek een gebrek aan belangstelling voor woonwagenbewoning en het bestemmingsplan is ook dusdanig aangepast.

De gemeente heeft de laatste jaren het beleid gevoerd dat er na ruiming geen nieuwe woonwagens worden toegelaten. Dit beleid is conform het intrekken van de Woonwagenwet in 1999. Onlangs is door het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties een visie geschreven dat in lijn is met het mensenrechtelijk kader voor de culturele identiteit van Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Het ministerie heeft aan gemeenten gevraagd het lokaal gevoerd beleid te toetsen aan deze nieuwe beleidsvisie. De gemeente Nissewaard is hiermee aan de slag waarbij vanwege de zorgvuldigheid het beschrijven van de visie enige tijd zal kosten.

Deel deze pagina: